Olav Tryggvasons gate 21 og 23 og Thomas Angells gate 12B, 14 og 16, detaljregulering, r20160012

Klagefrist: 20.10.2023

Olav Tryggvasons gate 21 og 23 og Thomas Angells gate 12B, 14 og 16, detaljregulering, r20160012

Overnevnte plan er 31.08.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for opprusting av eksisterende lokaler i Midtbykvartalet og fortetting med nye forretnings- og kontorlokaler.

Bebyggelsen skal tilpasses den eksisterendesituasjonen, men samtidig gi rom for høyere tetthet og byggehøyder.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8385

Sist oppdatert: 28.09.2023

Gå til toppen

arrow_upward