Aasta Hansteens veg 17, del av gnr/bnr 57/225, detaljregulering, r20160009

Klagefrist: 11.06.2017

Aasta Hansteens veg 17, del av gnr/bnr 57/225, detaljregulering, r20160009

Overnevnte plan er 26.04.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for høyere utnytting av tomta. En eksisterende enebolig rives og det bygges en større "byvilla". Det er planlagt at bygningen skal inneholde 12 leiligheter med parkering i sokkel/kjeller. Adkomst er planlagt fra Cecilie Thoresens veg i øst. Uterom er lagt mot sør og vest og er godt tilgjengelig i begge retninger fra inngangen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/47940

Sist oppdatert: 01.02.2018