Del av Nidarø, detaljregulering, r20150021

Klagefrist: 15.05.2017

Del av Nidarø, detaljregulering, r20150021

Overnevnte plan er 14.03.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av et idrettsanlegg på Nidarø med en ny storbyhall og ny kontor- og konferansefløy samt tilhørende behov for parkering og adkomster og opparbeidelse av omgivende park. Anlegget skal benyttes til samme formål som i dag.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Illustrasjonskart

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/57597

Sist oppdatert: 01.02.2018