Falkenborgvegen, oppstillingsplasser, detaljregulering, r20170041

Klagefrist: 15.07.2018

Falkenborgvegen, oppstillingsplasser, detaljregulering, r20170041

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av sju bussoppstillingsplasser i busslommer for tidsregulering i Falkenborgvegen, tre plasser på nordsiden av vegen og fire plasser på sørsiden. Det skal også legges til rette for gangforbindelser med fortau i tilknytning til oppstillingsplassene. Planforslaget er en del av Metrobussprosjektet fordi kollektivknutepunktet på Strindheim har behov for oppstillingsplasser for busser som har sin endeholdeplass her, og som har ventetid mellom sine kjøreruter. Tiltaket anses å være av midlertidig karakter, da bussoppstillingsplassene vil kunne flyttes ved fremtidig utvikling av området rundt Strindheim kollektivknutepunkt.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/28182

Sist oppdatert: 21.06.2018

Gå til toppen

arrow_upward