Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, r20140030

Klagefrist: 29.01.2017

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, r20140030

Overnevnte plan er 08.12.2016 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging med høy tetthet. Planforslaget omfatter tre blokker med 40 leiligheter og to eneboliger i kjede. Blokkene planlegges i fire etasjer og eneboligene i tre etasjer. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet forutsettes revet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart:
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling
- Vedlegg: Notat fra rådmannen

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

13/36018

Sist oppdatert: 01.02.2018