Industriveien 1, detaljregulering, r20150029

Klagefrist: 11.06.2017

Industriveien 1, detaljregulering, r20150029

Overnevnte plan er 26.04.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å rive eksisterende næringsbebyggelse og bygge boligblokker.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/4566

Sist oppdatert: 01.02.2018

Gå til toppen

arrow_upward