Kjøpmannsgata 36 og 38, detaljregulering, r20140033

Klagefrist: 26.03.2017

Kjøpmannsgata 36 og 38, detaljregulering, r20140033

Overnevnte plan er 26.01.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av boliger i stedet for kontor, og med en annen form på bygningene enn hva gjeldende reguleringsplan fra 2012 gir mulighet for.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/19375

Sist oppdatert: 01.02.2018