Loholt alle 2, detaljregulering, r20160008

Klagefrist: 24.06.2018

Loholt alle 2, detaljregulering, r20160008

Overnevnte plan er 12.04.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for økt utnyttelse av Loholt allé 2 som ligger på Steinan.
Planområdet er 1,17 daa og byggetomta 1,05 daa. Tomta er i dag bebygd med en enebolig med et næringslokale i sokkel. Eksisterende bebyggelse forutsettes revet, og det planlegges et nytt bygg i tre etasjer med inntil ni leiligheter.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/55647

Sist oppdatert: 29.05.2018

Gå til toppen

arrow_upward