Lund endeholdeplass, Metrobuss, detaljregulering, r20180002

Klagefrist: 15.07.2018

Lund endeholdeplass, Metrobuss, detaljregulering, r20180002

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å etablere en endeholdeplass for Metrobusslinjene M1 og M2. Det legges opp til at vegene rundt trekanttomten skal fungere som en stor rundkjøring. Det er i
hovedsak trafikkareal som skal reguleres.

Tidligere foreslåtte bebyggelse inne på selve trekanttomta er tatt ut av planforslaget for å kunne
opprettholde ønsket framdrift.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/42726

Sist oppdatert: 21.06.2018

Gå til toppen

arrow_upward