Magnus Den Godes gate 22, detaljregulering, r20150020

Klagefrist: 21.01.2018

Magnus Den Godes gate 22, detaljregulering, r20150020

Overnevnte plan er 16.11.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med en høyere utnyttelsesgrad, økte byggehøyder og en annen bebyggelsesstruktur enn i gjeldende regulerings-plan fra 2007, som tillater 3 150 m2BRA kvartalsbebyggelse. Planforslaget legger til rette for inntil 5 400 m2 BRA.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/24305

Sist oppdatert: 31.01.2018