Nordre Hallsetveg 99, 103 og 105, detaljregulering, r20150004

Klagefrist: 07.05.2017

Nordre Hallsetveg 99, 103 og 105, detaljregulering, r20150004

Overnevnte plan er 14.03.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å erstatte to eneboliger med to leilighetsbygg og et rekkehus med til sammen 35 boligenheter, på Nordre Hallsetveg 99, 103 og 105.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/52818

Sist oppdatert: 27.10.2021

Gå til toppen

arrow_upward