Ormen Langes veg 29, gnr. 414 bnr. 1, Ladehammeren renseanlegg, r20170015

Klagefrist: 22.04.2018

Ormen Langes veg 29, gnr. 414 bnr. 1, Ladehammeren renseanlegg, r20170015

Overnevnte plan er 01.02.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å bedre forholdene for naboer til Ladehammeren renseanlegg (LARA) som i dag blir berørt av lukt fra dagens anlegg. Luktproblematikken søkes forbedret ved å legge til rette for etablering av en ny, høyere ventilasjonspipe (opp til kote 60) til erstatning for dagens pipe. Området reguleres til øvrige kommunaltekniske anlegg, veg og friområde.

Planbeskrivelsen bygger på plankonsulentens beskrivelse av planforslaget, men det er gjort endringer for å belyse planforslaget bedre.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/50651

Sist oppdatert: 20.03.2018

Gå til toppen

arrow_upward