Sentervegen, gnr/bnr 315/580, detaljregulering, r20160015

Klagefrist: 11.11.2018

Sentervegen, gnr/bnr 315/580, detaljregulering, r20160015

Overnevnte plan er 04.10.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for ca. 213 boenheter med tilhørende anlegg.Bebyggelsen foreslås som punkthus med p-kjeller og trafikkskjermede utearealer.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/47129

Sist oppdatert: 25.10.2018