Sivert Thonstads vei, Metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20180003

Klagefrist: 28.10.2018

Sivert Thonstads vei, Metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20180003

Overnevnte plan er 06.09.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å etablere to Metrobusstasjoner (to plattformer på hver stasjon) og utføre strekningstiltak (utvidelse av vegen) langs Sivert Thonstads vei på Heimdal. Det foreslås justering av krysset; Sivert Thonstads vei - Industriveien (”T-kryss”) og krysset; Sivert Thonstads vei
- Bjørndalen (kollektivfelt i begge retninger). Det fremmes også forslag om splitting av Vestre Rosten og Sivert Thonstads vei i nord.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/32596

Sist oppdatert: 03.10.2018

Gå til toppen

arrow_upward