Turistveien 50 B, detaljregulering, r20150002

Klagefrist: 26.03.2017

Turistveien 50 B, detaljregulering, r20150002

Overnevnte plan er 26.01.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fire tomannsboliger på en ubebygd tomt i Turistveien i Kroppanmarka. Tomten er i dag regulert til næringsformål. Det reguleres også nytt fortau i deler av Turistveien.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/44810

Sist oppdatert: 01.02.2018

Gå til toppen

arrow_upward