Detaljreguleringsplan for del av Mellomila, Østre Ila og del av Nedre Ila

Detaljreguleringsplan for del av Mellomila, Østre Ila og del av Nedre Ila

Hensikten med planarbeidet er å regulere enveiskjøring i Mellomila. Tiltaket er et ledd i hele gateprosjektets hovedmål om å heve standarden slik at ny utforming og tilrettelegging for bruk bidrar til å nå nullvekstmålet i Bymiljøavtalen. Enveisregulering av Mellomila er viktig for å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken i Kongens gate. 

Se plandokumenter hos Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert: 10.07.2024