Detaljregulering for Utleirvegen (fv.6658), sykkelveg med fortau og støyskjerming

Detaljregulering for Utleirvegen (fv.6658), sykkelveg med fortau og støyskjerming

Detaljreguleringsplan for Utleirvegen, sykkelveg med fortau og støyskjerming, legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny sykkelveg med fortau og nødvendig støyskjerming langs Utleirvegen, på strekningen mellom Steindalsvegen og Blaklivegen (lengde 1,4 km). Denne reguleringsplanen omfatter kun Utleirvegens østside.

Les planen og se alle dokumenter hos Trøndelag fylkeskommune.

Sist oppdatert: 10.07.2024