Områdesatsinger i Trondheim

Områderettet innsats er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. Innsatsen er et samarbeid mellom stat, kommune, og lokalsamfunn.

Metodikken består i å styrke et områdes egne ressurser ved å se tjenester, ressurser, sosiale og fysiske forhold i sammenheng.
Lokal forankring er en forutsetning for å lykkes med områderettet innsats; å legge til rette for lokal medvirkning i utvikling og gjennomføring er en bærebjelke i metodikken.

Områdeløft Saupstad-Kolstad

Sist oppdatert: 27.12.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006