Bolig- og bygningsstatistikk

Bolig- og bygningsstatistikk

Boliger

Statistikken nedenfor viser antall nye boliger i Trondheim kommune etter året de ble godkjent (gitt rammetillatelse), året de ble igangsatt (gitt igangsettingstillatelse) og året de ble tatt i bruk (gitt brukstillatelse). Statistikken er hentet fra lokal matrikkel. Nedlastbare tabeller er tilgjengelig i to ulike formater: PDF (Acrobat) og ODS (Open Office).

Antall boliger

Boligbygging etter boligstørrelse og boligtype. 1985-. Nedlastbar tabell oppdatert 20.06.2024 (pdf, ods, xlsx).

Antall boliger etter skolekrets og år tatt i bruk. 1995-. Nedlastbar tabell oppdatert 20.06.2024 (pdf, ods, xlsx).

Relevant kart

Relevant kart: Barneskolekretser

Orienteringssak om befolkningsutvikling og boligbygging

Hvert halvår orienteres formannskapet i Trondheim kommune om befolkningsutvikling og boligbygging i kommunen. Nedenfor er det mulig å lese saksframleggene fra de siste årene.

Saksframlegg

Våren 2024: Saksframlegg (pdf), Tabellvedlegg (pdf)

Høsten 2023: Saksframlegg (pdf)

Våren 2023: Saksframlegg (pdf)

Høsten 2022: Saksframlegg (pdf), Tabellvedlegg (pdf)

Våren 2022: Saksframlegg (pdf), Tabellvedlegg (pdf)

Høsten 2021: Saksframlegg (pdf), Tabellvedlegg (pdf)

Våren 2021: Saksframlegg (pdf), Tabellvedlegg (pdf)

Høsten 2020: Saksframlegg (pdf), Tabellvedlegg (pdf)

Våren 2020: Saksframlegg (pdf), Tabellvedlegg (pdf)

Høsten 2019: Saksframlegg (pdf), Tabellvedlegg (pdf)

Våren 2019: Saksframlegg (pdf), Tabellvedlegg (pdf)

Bygningsareal

Tabellen under viser utviklingen i nytt bruksareal etter bygningstype og år. I tabellen summeres bruksareal etter bygningstype. Bygninger er kategorisert under det formålet som har størst del av byggets bruksareal. I tillegg summeres bruksareal til bolig uavhengig av bygningstype. Statistikken er hentet fra lokal matrikkel.

Tabellen er tilgjengelig i to ulike formater: PDF (Acrobat) og ODS (Open Office).

Nytt bruksareal tatt i bruk etter formål og bygningstype 1983-. Nedlastbar tabell oppdatert 20.06.2024 (pdf, ods, xlsx)

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: og

Sist oppdatert: 20.06.2024

Fant du det du lette etter?