Stein saks papir

Stein saks papir

Om Stein saks papir

Stein saks papir er Trondheim kommunes strategi for sterke barne- og ungdomsfellesskap. Oppvekststrategien er et felles retnings- og kunnskapsgrunnlag for alle tjenester som jobber med barn og unges oppvekst. Stein saks papir består av et strategidokument og en handlingsplan, som samlet beskriver noen utfordringer, teorigrunnlag og tiltak for å løse utfordringene. Oppvekststrategien ble vedtatt av bystyret i Trondheim 1. november 2018.

Last ned Strategi for sterke barnefellesskap - stein, saks, papir

Nå reviderer vi Stein saks papir

Innholdet og utformingen av det offentlige tjenestetilbudet er alltid i utvikling. Samfunnet endres, ny forskning synliggjør muligheter og det utvikles nye måter å samhandle på. I november 2022 vedtok bystyret kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2020-2032, Trondheimsløftet. Her pekes det på langsiktige utfordringer og muligheter som kommunen og innbyggerne må løse og utvikle i fellesskap.

Oppvekststrategien Stein saks papir var vedtatt for perioden 2018-2022, og den er nå under revidering. I løpet av 2022 er det gjennomført en prosess med evaluering og erfaringsutveksling, og vi har fått innspill vi tar med oss videre.

Den reviderte planen vil bygge på den tidligere vedtatte strategien, føringer i Trondheimsløftet og lokale og nasjonale planer, lover og regelverk. Planen blir lagt fram til behandling som en temaplan i bystyret våren 2023.

Kontakt

Har du spørsmål om oppvekststrategien Stein saks papir eller om revideringen? Ta kontakt med Jannicke Akse.

Har du en idé eller ønsker samarbeid til beste for barn og unge? Ta direkte kontakt med en av våre enheter i ditt nærmiljø.

Sist oppdatert: 20.06.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6