Stein Saks Papir

Stein Saks Papir

Om Stein Saks Papir

Stein Saks Papir har vært Trondheim kommunes strategi for sterke barne- og ungdomsfellesskap. Oppvekststrategien var et felles retnings- og kunnskapsgrunnlag for alle tjenester som jobber med barn og unges oppvekst. Stein Saks Papir bestod av et strategidokument og en handlingsplan, som samlet beskrev noen utfordringer, teorigrunnlag og tiltak for å løse utfordringene. Oppvekststrategien ble vedtatt av bystyret i Trondheim 1. november 2018.

Nå reviderer vi Stein Saks Papir

Innholdet og utformingen av det offentlige tjenestetilbudet er alltid i utvikling. Samfunnet endres, ny forskning synliggjør muligheter og det utvikles nye måter å samhandle på. I november 2022 vedtok bystyret kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2020-2032, Trondheimsløftet. Her pekes det på langsiktige utfordringer og muligheter som kommunen og innbyggerne må løse og utvikle i fellesskap.

Oppvekststrategien Stein Saks Papir var vedtatt for perioden 2018-2022. I løpet av 2022 er det gjennomført en prosess med evaluering og erfaringsutveksling, og vi har fått innspill vi har tatt med i revidering av planen.

Den reviderte planen bygger på den tidligere vedtatte strategien, føringer i Trondheimsløftet og lokale og nasjonale planer, lover og regelverk. Planen er nå under politisk behandling som en temaplan i bystyret våren 2024.

Her kan du følge den politiske behandlingen av temaplanen.

Kontakt

Har du spørsmål om temaplanen Stein Saks Papir? Ta kontakt med .

Har du en idé eller ønsker samarbeid til beste for barn og unge? Ta direkte kontakt med en av våre enheter i ditt nærmiljø.

Sist oppdatert: 11.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward