Betaling av barnehageplass

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehageplass, og hvilke muligheter som finnes for å søke om moderasjon eller redusert betaling.

Pris og betaling

Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale.
Se barnehagenes vedtekter eller ta kontakt med den enkelte barnehagen for informasjon.

Betalingssatser kommunale barnehager:
(oppholdstid pr. uke og betaling pr. måned)

Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke.
For eksempel vil 33-40 timer tilsvare tilbud fire hele dager i uken.

Oppholdstid per uke   Brukerbetaling 2016 Brukerbetaling fra 1. januar 2017 
 Inntil 9 timer 400 kroner 410 kroner 
 Fra 9 til 16 timer  845 kroner 870 kroner 
 Fra 17 til 24 timer 1 360 kroner 1 400 kroner 
 Fra 25 til 32 timer  1 870 kroner 1 925 kroner 
 Fra 33 til 40 timer  2 360 kroner 2 425 kroner 
 41 timer eller mer  2 655 kroner 2 730 kroner

Kostpenger kommer i tillegg og varierer fra barnehage til barnehage.

Bruk av oppholdstid vil variere noe fra barnehage til barnehage, på grunn av variasjon i åpningstidene. Søknad om endring av oppholdstid gjør du i Søknadsportalen.

Dersom familien har ubetalte regninger fra en barnehage eller SFO, må disse betales før barnet kan begynne i ny SFO.

Til toppen

 

 

 

 

1barnogskole Barnehage