Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter

Foto av Kolstad barnehage

Kontakt Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter

Se kart

Velkommen til Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter

Hovedfokus i vårt pedagogiske arbeid er språk, sosial kompetanse og det fysiske læringsmiljøet (BARN&Rom).

Tegnspråkopplæring ved Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter er kommunens tilbud for barn som benytter tegnspråk. Tilbudet er et heltidstilbud og forbeholdt barn som benytter tegnspråk på grunn av egne, foreldres eller søskens nedsatte hørsel. Ved ledig kapasitet tilbys plass ved det tegnspråklige tilbudet til barn fra andre kommuner, forutsatt at det er inngått avtale med hjemkommunen om refusjon av Trondheim kommunes utgifter til disse plassene. Barn fra andre kommuner tilbys halv eller hel plass.

Pedagogisk modell

Den pedagogiske modellen beskriver det tegnspråklige tilbudet i Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter og den skal synliggjøre tilbudets pedagogiske og språklige praksis.

Kjøkkenet vårt

I barnehagen har vi egen kokk som lager mat på storkjøkkenet i 1. etasje. Matpakke til lunsj medbringes kun på turdager (en dag per uke). Til frokost serveres grøt tre dager per uke og brødmåltid med ulike pålegg to dager per uke. Lunsjen består av varmmat og på ettermiddagen serveres et fruktmåltid. Kostpengesatsen er 450 kroner per måned.

Barnehagen har ansvar for at mat og drikke som serveres i barnehagen skal være variert og i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd. Variert bruk av matvarer vil også sikre at barna får smake ulik mat og kan dermed lære å like flere forskjellige smaker, lukter og konsistenser.

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 07.00-16.30

Planer

Årsplan

Pedagogisk modell for det tegnspråklige tilbudet

Praktiske opplysninger

Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter har plass til 135 barn fordelt på 8 barnegrupper:

 • Mare og Unda 1-2 år
 • Herba og Silva 2-3 år
 • Lux og Stella 4-5 år
 • Nebula og Ventus 1-5 år

Vi har 40 ansatte med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, spesialpedagoger, miljøterapeuter, ICDP-veiledere, ansatte med tegnspråkkompetanse og ansatte med tegnspråk som morsmål. Vi tar imot studenter fra Dronning Mauds Minne Høgskole.

Administrasjon

 • Enhetsleder Elin Ødegård, mobil 99 44 38 09
 • Avdelingsleder Renate Gåsvik, mobil 40 29 62 42
 • Konsulent Oddbjørg Gaupseth, mobil 90 54 08 34
 • Spes.ped.koordinator Christin Tofte, mobil 95 26 32 60
 • Kokk Astrid Gjønvik Faaren, mobil 46 81 07 13

Kontaktinfo til teamene/barnegruppene

 • Vann - 46 82 78 36
 • Herba - 90 21 72 97
 • Silva - 90 54 25 98
 • Lux - 90 54 17 65
 • Stella - 90 54 21 65
 • AC Møller - 90 28 49 64 / 90 21 38 42

Jul og påske

Barnehagen holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Sommerstengt 2023

Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter holder stengt uke 28, 29 og 30 sommeren 2023.

Planleggingsdager 2023

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 27. januar
 • Fredag 23. juni
 • Fredag 18. august
 • Torsdag 12. oktober
 • Fredag 13. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Godkjenning og tilsyn

Oppvekstadministrasjonen behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Oppvekstadministrasjonen fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Klima- og miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

08.12.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 052104

Sist oppdatert: 23.11.2023

052104

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6