Kolstad barnehage

Foto av Kolstad barnehage

Kontakt Kolstad barnehage

Se kart

Velkommen til Kolstad barnehage

Nye Kolstad barnehage stod ferdig sommeren 2020 og i august åpnet vi dørene for aller første gang.

Hovedfokus i vårt pedagogiske arbeid er språk, sosial kompetanse og det fysiske læringsmiljøet (BARN&Rom).

A.C. Møller tegnspråksenter

Tegnspråkopplæring ved Kolstad barnehage og A.C. Møller tegnspråksenter er kommunens tilbud for barn som benytter tegnspråk. Tilbudet er et heltidstilbud og forbeholdt barn som benytter tegnspråk på grunn av egne, foreldres eller søskens nedsatte hørsel. Ved ledig kapasitet tilbys plass ved det tegnspråklige tilbudet til barn fra andre kommuner, forutsatt at det er inngått avtale med hjemkommunen om refusjon av Trondheim kommunes utgifter til disse plassene. Barn fra andre kommuner tilbys halv eller hel plass.

Kjøkkenet vårt

I Kolstad barnehage har vi egen kokk som lager mat på storkjøkkenet i 1. etasje. Matpakke til lunsj medbringes kun på turdager (en dag per uke). Til frokost serveres grøt tre dager per uke og brødmåltid med ulike pålegg to dager per uke. Lunsjen består av varmmat og kl 14.00 serveres et fruktmåltid. Per 1. august 2021 er kostpengesatsen 450 kroner per måned.

Barnehagen har ansvar for at mat og drikke som serveres i barnehagen skal være variert og i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd. Variert bruk av matvarer vil også sikre at barna får smake ulik mat og kan dermed lære å like flere forskjellige smaker, lukter og konsistenser. 

Eksempel på hva som serveres i løpet av en måned i barnehagen:

Meny 1

Meny 2

Meny 3

Meny 4

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 07.00-16.30

Planer

Årsplan

Praktiske opplysninger

Kolstad barnehage har plass til 135 barn fordelt på 8 barnegrupper:

 • Mare og Unda 1-2 år
 • Herba og Silva 2-3 år
 • Lux og Stella 4-5 år
 • Nebula og Ventus 1-5 år

Vi har 40 ansatte med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, spesialpedagoger, miljøterapeuter, ICDP-veiledere, ansatte med tegnspråkkompetanse og ansatte med tegnspråk som morsmål. Vi tar imot studenter fra Dronning Mauds Minne Høgskole.

Administrasjon

 • Enhetsleder Elin Ødegård mobil 99 44 38 09
 • Avdelingsleder Renate Gåsvik mobil 40 29 62 42
 • Konsulent Oddbjørg Gaupseth mobil 90 54 08 34
 • Spes.ped.koordinator Christin Tofte mobil 95 26 32 60
 • Kokk Gry Merete Aasen mobil 46 81 07 13

Kontaktinfo til barnegruppene

 • Mare - 90 54 30 66
 • Unda - 46 82 78 36
 • Herba - 90 21 72 97
 • Silva - 90 54 25 98
 • Lux - 90 54 17 65
 • Stella - 90 54 21 65
 • Nebula - 90 28 49 64
 • Ventus - 90 21 38 42

Jul og påske

Barnehagen holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Sommerstengt 2022

Kolstad barnehage holder stengt uke 28,29 og 30 sommeren 2022.

Planleggingsdager 2022

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 28. januar
 • Fredag 24. juni
 • Fredag 19. august
 • Torsdag 13. oktober
 • Fredag 14. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

08.12.2020:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

02.12.2014:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager m.v.

Retting gjennomført 13.03.2015.

23.10.2018:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kolstad barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 052104

Sist oppdatert: 19.08.2022

052104

A03-P1-EPI006