Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter

Foto av Kolstad barnehage

Kontakt Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter

Finn ansatt og se kart

Velkommen til Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter

Hovedfokus i vårt pedagogiske arbeid er språk, sosial kompetanse og det fysiske læringsmiljøet (BARN&Rom).

Tegnspråkopplæring ved Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter er kommunens tilbud for barn som benytter tegnspråk. Tilbudet er et heltidstilbud og forbeholdt barn som benytter tegnspråk på grunn av egne, foreldres eller søskens nedsatte hørsel. Ved ledig kapasitet tilbys plass ved det tegnspråklige tilbudet til barn fra andre kommuner, forutsatt at det er inngått avtale med hjemkommunen om refusjon av Trondheim kommunes utgifter til disse plassene. Barn fra andre kommuner tilbys halv eller hel plass.

Pedagogisk modell

Den pedagogiske modellen beskriver det tegnspråklige tilbudet i Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter og den skal synliggjøre tilbudets pedagogiske og språklige praksis.

Kjøkkenet vårt

I barnehagen har vi egen kokk som lager mat på storkjøkkenet i 1. etasje. Matpakke til lunsj medbringes kun på turdager (en dag per uke). Til frokost serveres grøt tre dager per uke og brødmåltid med ulike pålegg to dager per uke. Lunsjen består av varmmat og på ettermiddagen serveres et fruktmåltid. Kostpengesatsen er 450 kroner per måned.

Barnehagen har ansvar for at mat og drikke som serveres i barnehagen skal være variert og i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd. Variert bruk av matvarer vil også sikre at barna får smake ulik mat og kan dermed lære å like flere forskjellige smaker, lukter og konsistenser.

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 07.00-16.30

Planer

Årsplan

Pedagogisk modell for det tegnspråklige tilbudet

Praktiske opplysninger

Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter har plass til 135 barn fordelt på 8 barnegrupper:

 • Mare og Unda 1-2 år
 • Herba og Silva 2-3 år
 • Lux og Stella 4-5 år
 • Nebula og Ventus 1-5 år

Vi har 40 ansatte med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, spesialpedagoger, miljøterapeuter, ICDP-veiledere, ansatte med tegnspråkkompetanse og ansatte med tegnspråk som morsmål. Vi tar imot studenter fra Dronning Mauds Minne Høgskole.

Administrasjon

 • Enhetsleder Elin Ødegård, telefon 99 44 38 09
 • Avdelingsleder Renate Gåsvik, telefon 40 29 62 42
 • Konsulent Oddbjørg Gaupseth, telefon 90 54 08 34
 • Spes.ped.koordinator Christin Tofte, telefon 95 26 32 60
 • Spes.ped.koordinator Anni Moxness, telefon 90 28 13 46
 • Kokk Astrid Gjønvik Faaren, telefon 46 81 07 13

Kontaktinfo til teamene/barnegruppene

 • Vann - 46 82 78 36 / 90 54 30 66
 • Herba - 90 21 72 97
 • Silva - 90 54 25 98
 • Lux - 90 54 17 65
 • Stella - 90 54 21 65
 • AC Møller - 90 28 49 64 / 90 21 38 42

Jul og påske

Barnehagen holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Sommerstengt 2024

Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter holder stengt uke 28, 29 og 30 sommeren 2024.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

08.12.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kolstad barnehage AC Møller tegnspråksenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 052104

Adresse: Saupstadringen 14, 7078 SAUPSTAD

Leder

Elin Ødegård
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Nurten Bardakci

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Granøien Bekken

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Roger Bjørvik

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Ole Christan Kirknes Bromset

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Therese Kirknes Bromset

Barnehagelærer II

Direktetelefon:

E-post:

Gunnhild Einmo By

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Ingvill Holan Bye

Spesialpedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Rigmor Marina Bøasæter

Spesialpedagog m/master

Direktetelefon:

E-post:

Mette Dahle

Barnehagelærer IV

Direktetelefon:

E-post:

Rikke Lorntsen Fenstad

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

E-post:

Mona Nordgård Forness

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Gjønvik Faaren

Kokk m/fagbrev

Direktetelefon:

E-post:

Tove Bondø Garstad

Spesialpedagog m/master

Direktetelefon:

E-post:

Oddbjørg Gaupseth

Fagleder barnehage

Direktetelefon:

E-post:

Renate Gåsvik

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Henrik Peder Hassel

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Karen Marie Hegglund

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Trude Line Helberg

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Gunhild Hulsund

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Yildiz Inal

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Naile Inekci

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Tove Jacobsson

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Ida Marie Jakobsen-Grefstad

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Narin Kara

Barne/ung.arb.

E-post:

Roya Khodadadi

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Karina Riise Klegseth

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Krystad

Miljøterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Malin Lien Krøkje

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Hanna Anthonsen Liang

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Annick Lipman

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Sølvi Sæbø Lund

Barnehagelærer III

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Melum

Spesialpedagog m/master

Direktetelefon:

E-post:

Anni Elina Partanen Moxness

Spesialpedagog m/master

Direktetelefon:

E-post:

Charlotte Helen Andersen Nilsen

Assistent (barnehage)

E-post:

Heidi Penelope Ovesen-Aasbø

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Kordestan Pari

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Adonis Amilcar Rivera

Barnehagelærer II

Direktetelefon:

E-post:

Ilirida Rrusta

Student ho 1 og 2 år

E-post:

Sigrunn Ingrid Schroeder

Spesialpedagog m/master

Direktetelefon:

E-post:

Annette Smistad

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Siw Sæther

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Tina Indset Sørgjerd

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Medine Tahtaci

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Fredrik Paalssønn Aakerhus

Assistent (barnehage)

E-post:

Monika Aa Aalbu

Spesialpedagog m/master

E-post:

Caroline Aasen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 13.02.2024

052104

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward