Hjem Kolstad barnehage

Kolstad barnehage

Kontakt Kolstad barnehage

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Bygging av ny barnehage på Kolstad

Det er vedtatt å bygge ny barnehage på Kolstad, som skal stå ferdig i august 2020. Ny barnehage skal bygges på samme tomt som nåværende barnehage. Det betyr at barnehagen, i perioden fra 29. april 2019 til ny barnehage står ferdig, skal driftes i midlertidige lokaler på Stavset.
Inn i nye Kolstad barnehage flytter avdeling Møller og deler av Saupstad barnehage.

Åpningstider

Kolstad: Mandag - fredag kl. 07:00 - 16:30
Møller:   Mandag - fredag kl. 07:30 - 16:30

Planer

Årsplan

Praktiske opplysninger

Avdelingene

Kolstad barnehageenhet har ca. 80 barn fordelt på 6 avdelinger/grupper:

KOLSTAD
Nøtteliten, 1-2 år
Ovnsrøret, 2-3 år
Tertitten, 3-4 år
Tirilltoppen, 4-5 år

MØLLER
Tigergutt, 1-3 år
Ole Brum, 3-5 år

Vi har ca. 40 ansatte med variert kompetanse. Barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, spesialpedagoger, miljøterapeuter, Marte Meo-veiledere og ansatte med tegnspråkkompetanse. Vi tar imot lærlinger og studenter.

Administrasjon

Enhetsleder: Elin Ødegård, mobil 994 43 809
Avdelingsleder: Renate Gåsvik, mobil 402 96 242
Konsulent: Oddbjørg Gaupseth, mobil 905 40 834
Spes.ped.koordinator, Christin Tofte, mobil 952 63 260

Avdelingene - telefon

Nøtteliten, telefon 905 42 671
Ovnsrøret, telefon 905 42 598
Tertitten, telefon 905 42 165
Tiriltoppen, telefon 905 41 765

Tigergutt, telefon 902 13 842
Ole Brum, telefon 902 84 964

Sommerlukking 2020

Barnehagen stenger uke 28 og 29 (6. - 17. juli) i 2020.

Jul og påske

Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften og onsdag i påska. 
Foreldre som har behov for et tilbud i romjulen og mandag og tirsdag i påskeuka, må ta kontakt med enhetsleder.

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

02.12.2014, retting gjennomført 13.03.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

23.10.2018: Kolstad barnehage - rapport fra tilsyn 23.10.18 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kolstad barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 05.05.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006