Bytorget - teknisk skranke

Publikumsmottak i bytorgetBytorget er publikumsmottak for Trondheim kommune.

Ved teknisk skranke kan du rådføre deg med våre erfarne saksbehandlere innen plan-, bygge- og delesaker.

Besøksadresse: 
Erling Skakkes gate 14 (se kart)

Åpningstider:
Kl 08.00 - 15.30 (mandag - fredag)

Telefon: 72 54 25 00

Teknisk skranke betjener kunder for:
  • Byplankontoret
  • Byggesakskontoret
  • Kart- og oppmålingskontoret

kommunal bolig Bygging