Bycampus

Planarbeidet for samla campus i Trondheim er i gang. Se hvilke planer som er til høring, og gi dine innspill til arbeidet.

Høringer

Gi dine innspill på planene. Når ulike deler av NTNU skal samles rundt Gløshaugen har vi et fantastisk utgangspunkt for å skape en un ...

Hvor langt har vi kommet?

Kommunen har ulike roller i utviklingen av bycampus. Vi er både samarbeidspartner, medansvarlig og planmyndighet. Til slutt vedtar by ...

Området i dag

Trondheim kommune ved Byplankontoret har utarbeidet en egen Stedsanalyse for Bycampus. En stedsanalyse er en systematisering av kunns ...

A03-P1-EPI006