Hjem Bygg, kart og eiendomTemaplaner, prosjekter og utredningerPlanprogram for samlet campus i Trondheim

Planprogram for samlet campus i Trondheim

Skråfoto av hovedbygningen

Planprogram og Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser (VPOR) for Bycampus Elgeseter Trondheim

Trondheim er vertsby for Norges største universitet, NTNU. Når ulike deler av universitetet nå skal samles rundt Gløshaugen har vi et godt utgangspunkt for å skape en unik, byintegrert campus. Visjonen vår er å lage Nordens mest attraktive og levende bycampus.

Trondheim kommune har vært en aktiv støttespiller siden 2003 for å realisere hovedidéen om å samle NTNUs campus bynært. Det er vi fortsatt. Byplankontoret har utarbeidet en stedsanalyse for bycampusområdet. Den kan du laste ned og lese som PDF her: Stedsanalyse Bycampus.

Nå er prosjektet i en avklaringsfase der også Trondheim kommunes rolle som planmyndighet trer inn. Vi har sammen med NTNU valgt en modell for den videre planprosessen der det utarbeides et Planprogram og en Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser (VPOR), fordi den modellen ivaretar fremdrift, den gir en tilstrekkelig forutsigbarhet og fleksibilitet, og den legger opp til åpne prosesser og fortløpende avklaringer.

Bystyret fastsatte et eget Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter og en Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter (VPOR) 25. april 2019. Planprogram og VPOR legger føringer for det videre arbeidet med reguleringsplaner for campusutvikling på Elgeseter og Gløshaugen.

Planprosess til nå

I formannskapet 07.06.2017 ble det bestemt, i saken ”NTNUs campusutvikling i Trondheim, videre planprosess”, at det skal utarbeides et planprogram som beskriver alternativer, og i sluttbehandlingen tar stilling til foretrukket overordnet konsept. Det ble også besluttet at «(...) sammen med planprogrammet, eventuelt før første reguleringsplan igangsettes, skal det foreligge et kvalitetsprogram for offentlige rom og forbindelser, som skal legges til grunn for kvaliteter i nødvendige infrastruktur- og uteromstiltak. Et slikt program skal danne grunnlaget for rekkefølgekrav i påfølgende reguleringsplaner. Kvalitetsprogrammet skal fastsettes av Trondheim kommune som planmyndighet.» PS 0141/17

Forslag til planprogram har vært på høring i to omganger, henholdsvis 06.03.-04.05.2018 samt at tilleggsutredningene ble hørt 25.09.-09.11.2018. Les mer på NTNU campusutvikling.

Forslag til veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter (VPOR bycampus) var ute på høring 27. november 2018 - 20. januar 2019. Les mer på Bycampus Elgeseter Trondheim.

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004