Hjem Bygg, kart og eiendomTemaplaner, prosjekter og utredningerPlanprogram for samlet campus i Trondheim

Planprogram for samlet campus i Trondheim

 Bilde: skråfoto av hovedbygning.

Planprogram for samlet campus i Trondheim

I bygningsrådsmøte 6.3.2018 ble det vedtatt at NTNU – planprogram for samlet campus skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Høringen ble avsluttet 4.5.2018.

Regjeringen besluttet 8.9.2015 at man ønsket å få utredet hvordan universitetet kunne samle sin virksomhet rundt Gløshaugen.

I august 2017 sluttet regjeringen seg til anbefalingen fra NTNUs styre om utbygging i hovedsak vest for Gløshaugen, dvs i retning Elgesetergate og St Olavs hospital. Områdene sørover fra Gløshaugen-platået ble avsatt som sekundært utbyggingsområde.

I formannskapet 7.6.2017 ble det bestemt at det skal utarbeides et planprogram som beskriver alternativer, og i sluttbehandlingen tar stilling til foretrukket overordnet konsept.

Planprogrammet skal angi et utbyggingskonsept for en samlet campus og hvilke rammer og føringer som skal gjelde, samt forslag til utredninger som skal inngå i konsekvensutredninger for senere reguleringsplaner.

Regjeringen besluttet 19.1.2018 konsept for samling av campus. Campus skal utvikles videre som et helhetlig og sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt Gløshaugen. Staten skal blant annet finansiere nybygg på 92 000 m² brutto og ombygging av 45 000 m² brutto av eksisterende arealer på NTNU.

Bygningsrådet vedtok 6. mars 2018 at det skal lages en Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter. Denne er ute på høring til 20.01.2019. VPOR skal behandles av bystyret, ventelig i april 2019. Du kan lese mer om VPOR og høringen på bycampus.no eller her.

Du kan lese mer om NTNUs arbeid med campusutvikling, og det pågående arbeidet med planprogrammet på deres nettside.

 

Sist oppdatert: 11.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?