Hjem Bygg, kart og eiendomTemaplaner, prosjekter og utredningerPlanprogram for samlet campus i Trondheim

Planprogram for samlet campus i Trondheim

 Bilde: skråfoto av hovedbygning.

Planprogram for samlet campus i Trondheim - høring og offentlig ettersyn

I bygningsrådsmøte 6.3.2018 ble det vedtatt at NTNU – planprogram for samlet campus skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.
Det avholdes informasjonsmøte 12.4.2018 kl 1800 i NTNU Handelshøyskolens lokaler i Klæbuveien 72.
Merknader til planprogrammet sendes WSP Norge, Granåsveien 15B, 7069 Trondheim eller arnhild.herrem@wsp.com innen 4.5.2018.Regjeringen besluttet 8.9.2015 at man ønsket å få utredet hvordan universitetet kunne samle sin virksomhet rundt Gløshaugen.
I august 2017 sluttet regjeringen seg til anbefalingen fra NTNUs styre om utbygging i hovedsak vest for Gløshaugen, dvs i retning Elgesetergate og St Olavs hospital. Områdene sørover fra Gløshaugen-platået ble avsatt som sekundært utbyggingsområde.

I formannskapet 7.6.2017 ble det bestemt at det skal utarbeides et planprogram som beskriver alternativer, og i sluttbehandlingen tar stilling til foretrukket overordnet konsept.
Planprogrammet skal angi en prinsipplan for en samlet campus og hvilke rammer og føringer som skal gjelde, samt forslag til utredninger som skal inngå i konsekvensutredninger for senere reguleringsplaner.

Regjeringen besluttet 19.1.2018 konsept for samling av campus. Campus skal utvikles videre som et helhetlig og sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt Gløshaugen. Staten skal blant annet finansiere nybygg på 92 000 m² brutto og ombygging av 45 000 m² brutto av eksisterende arealer på NTNU.

(Se også nettside for Campus.) 
(Utdrag fra nettsiden: mål, stedsanalyse og visjoner)

 

Vedtak  Bygningsrådet 06.03.18 

Vedtak

Vedtak

Saksfremlegg

180216 saksframlegg.pdf

Vedlegg

1 NTNU - planprogram for samlet campus i Trondheim 180216.pdf

2 Fysisk plan sammendrag 171116.pdf

3 Konsekvensvurdering for samlet campus i Trondheim.pdf

 Bakgrunnsdokumenter

Alle bakgrunnsdokumenter

00 Planprogram 180216.pdf

01 170627 Varsel om oppstart planprogram - brev.pdf

03 171013 Innspill tematisk oversikt.pdf

04 171012 Innspill mottatt ved varsling per 12.10.2017.pdf

05 Nabomøte 12.06.2017.pdf

06 Nabomøte 07.09.2017.pdf

07 Nabomøte 05.10.2017.pdf

08 Referat trafikkmøte 20.06.17.pdf

09 Fysisk plan 171103.pdf

10 Fysisk plan_sammendrag 171116.pdf

11 Landskap SLA.pdf

12 Trafikk og transport Rambøll.pdf

13 Notat 10200155-RIG-NOT-001_rev01 Innledende geoteknisk vurdering.pdf

14 Notat Klimagassutslipp energi og miljø 3.pdf

15 171012 ROS-analyse.pdf

16 Mulighetsstudie Hesthagen-Vestskråningen.pdf

17a Mulighetsstudie, fortetting av Gløshaugen.docx.pdf

17b Mulighetsstudie Gløshaugen Vedlegg 1_Kvartalene.pdf

17c Mulighetsstudie Gløshaugen Vedlegg2_analyser.pdf

17d Mulighetsstudie Gløshaugen 15.10.samlet_vurderinger.pdf

18 170821 Stedsanalyse redusert.pdf

19 Ide og plankonkurranse - juryens rapport trinn B.pdf

20 170627 Transportstrømmer Asplan Viak.pdf

21 Aktiv mobilitet bylivarbeidsdokument 19.09.2017.pdf

22 Tilleggsutredning for konseptvalg nov 2017.pdf

23 NTNUs tilleggsnotat til beslutningsgrunnlag til regjeringen 171205.pdf

24-regjeringsbeslutningen-19.01.2018.pdf

25 24 11 2017 Konsekvensvurdering for samlet campus i Trondheim.pdf

Sist oppdatert: 22.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?