Trondheim kommune har særdeles god drikkevannskvalitet.

DrikkevannFor at drikkevannet vi leverer skal være best mulig, er vi avhengig av å samarbeide med de som oppholder seg ved kilden. Det er derfor innført restriksjoner i nedslagsfeltene til drikkevannskildene.

Det tas hvert år ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra 24 steder. Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Tabellene nedenfor viser resultat av analysene utført i 2016.   

Totalt: Av 3512 analyser er det 98.9 % som oppfyller kravene i Drikkevannsforskriften.

Lenke til Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Lovdata: Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Hardheten: Drikkevannet fra Jonsvatnet og Benna kan karakteriseres som et bløtt drikkevann. Hardhetsgraden er 2-3 (dH). Det er derfor ikke nødvendig å tilføre vannet salt, f.eks. i oppvaskmaskinen pga. hardheten i vannet.

Kimtall: Gjennomsnittsverdien for kimtall 22°C for alle prøvepunkter i nettet er 25/ml. Drikkevannsforskriften angir ingen grenseverdi for kimtall, men ved verdier over 100 skal årsaken undersøkes. Ingen prøvepunkter viser høye kimtallverdier over lengre tid.

Kimtall er det totale antall levende bakterier og sopp (mugg og gjær) som påvises i drikkevannet. Les om hva bakteriologiske drikkevannsanalyser forteller hos Folkehelseinstituttet. 

Tall for drikkevann fra Jonsvannet:

Mikrobiologisk drikkevannskvalitet 2016

Parameter

Grenseverdi

Antall analyser

Prøver med bakterier

Godkjente prøver %

E.coli (pr 100ml)

0

527

0

100

Koliforme bakterier (pr 100ml)

0

527

0

100

Clostridium perfringens
(pr 100ml)

0

107

0

100

Intestinale enterokokker
(pr 100ml)

0

146

100

 

 

 

 

 

 

Fysisk-kjemisk drikkevannskvalitet 2016

Parameter

Grenseverdi

Antall analyser

Resultat gj.snitt

Godkjente prøver %

Farge (mg/l Pt)

20

522

11,9

100

Turbiditet (FNU)

4

522

0,15

100

pH, surhetsgrad

6,5-9,5

101

8,14

100

Lukt

 2

54

0

100%

Smak

 2

54

0, 11

100%

Ledningsevne (mS/m)

-

96

12,97

100

Alkalitet (mmol/l)

-

81

1, 086

100

Aluminium (µg/l Al)

200

2

73,4

100

Ammonium (µg/l N)

500

97

100

Bly (µg/l Pb)

10

2

0,055

100

Jern (µg/l Fe)

200

2

5,4

100

Kadmium (µg/l Cd)

5

1

0,003

100

Kalsium (mg/l Ca)

-

74

20,02

100

Klorid (mg/l Cl)

200

2

7,46

100

Kopper (µg/l Cu)

1000

2

30,85

100

Krom (µg/l Cr)

50

2

0,15

100

Kvikksølv (µg/l Hg)

0,5

2

0,003

100

Natrium (mg/l Na)

200

2

4,45

100

Nikkel (µg/l Ni)

20

2

0,5

100

Nitrat (µg/l N)

1000

2

0

100

Totalt organisk karbon 
(mg/l TOC)

5

13

3,34

100

 

 

 Tall for drikkevann fra Benna

Mikrobiologisk drikkevannskvalitet 2016

Parameter

Grenseverdi

Antall analyser

Prøver med bakterier

Godkjente prøver %

E.coli (pr 100ml)

0

49

0

100

Koliforme bakterier (pr 100ml)

0

49

0

100

Clostridium perfringens 
(pr 100ml)

0

11

0

100

Intestinale enterokokker
(pr 100ml)

0

45

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk-kjemisk drikkevannskvalitet 2016

Parameter

Grenseverdi

Antall analyser

Resultat gj.snitt

Godkjente prøver %

Farge (mg/l Pt)

20

46

2,2

100

Turbiditet (FNU)

4

46

0,2

100

pH, surhetsgrad

6,5-9,5

11

7,69

100

Lukt

2

12

0

100

Smak

2

12

0,25

100

Ledningsevne (mS/m)

-

10

9,96

100

Alkalitet (mmol/l)

-

1

0,711

100

Aluminium (µg/l Al)

200

1

4,3

100

Ammonium (µg/l N)

500

10

100

Bly (µg/l Pb)

10

1

0,005

100

Jern (µg/l Fe)

200

1

2

100

Kadmium (µg/l Cd)

5

1

0,003

100

Kalsium (mg/l Ca)

0

 1

14,36

100

Klorid (mg/l Cl)

200

1

6,15

100

Kopper (µg/l Cu)

1000

1

1

100

Krom (µg/l Cr)

50

1

0,1

100

Kvikksølv (µg/l Hg)

0,5

1

0,003

100

Natrium (mg/l Na)

200

1

3,57

100

Nikkel (µg/l Ni)

20

1

0,1

100

Nitrat (µg/l N)

1000

1

99

100

Totalt organisk karbon 
(mg/l TOC)

5

9

2,23

100

 

For ytterlige opplysninger omkring drikkevannskvalitet ta kontakt med Trondheim bydrift.

9veiogvann Vann og avløp