Drikkevannskvalitet

Drikkevannskvalitet

Trondheim kommune har særdeles god drikkevannskvalitet. 

For at drikkevannet vi leverer skal være best mulig, er vi avhengig av å samarbeide med de som oppholder seg ved kilden. Det er derfor innført restriksjoner i nedslagsfeltene til drikkevannskildene.

Mikroplast i drikkevann

Norsk vann bestilte i 2018 en undersøkelse av drikkevann og nivå av mikroplast i 24 av landets vannverk. Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast og Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Her kan du lese mer om undersøkelsen.

Små krepsdyr i vannforsyning

Det har vært noen få funn av krepsdyr i vannforsyningen i Trondheim. Her kan du lese mer om hoppekreps og Pallasea i vannforsyningsrørene.

Informasjon om vannkvalitet i Jonsvannet og Benna

Det tas hvert år ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra 24 steder. Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Tabellene nedenfor viser resultat av analysene utført i 2017.   

Totalt: Av 3512 analyser er det 98.9 % som oppfyller kravene i Drikkevannsforskriften.

Lenke til Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Lovdata: Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Hardheten: Drikkevannet fra Jonsvatnet og Benna kan karakteriseres som et bløtt drikkevann. Hardhetsgraden er 2-3 (dH). Det er derfor ikke nødvendig å tilføre vannet salt, f.eks. i oppvaskmaskinen på grunn av hardheten i vannet.

Kimtall: Gjennomsnittsverdien for kimtall 22°C for alle prøvepunkter i nettet er 25/ml. Drikkevannsforskriften angir ingen grenseverdi for kimtall, men ved verdier over 100 skal årsaken undersøkes. Ingen prøvepunkter viser høye kimtallverdier over lengre tid.

Kimtall er det totale antall levende bakterier og sopp (mugg og gjær) som påvises i drikkevannet. Les om hva bakteriologiske drikkevannsanalyser forteller hos Folkehelseinstituttet. 

Tall for drikkevann fra Jonsvannet:

Mikrobiologisk drikkevannskvalitet 2017

Parameter

Grenseverdi

Antall analyser

Prøver med bakterier

Godkjente prøver %

E.coli (pr 100ml)

0

465

0

100

Koliforme bakterier (pr 100ml)

0

465

0

100

Clostridium perfringens 
(pr 100ml)

0

87

0

100

Intestinale enterokokker
(pr 100ml)

0

127

100

 

 

 

 

 

 

Fysisk-kjemisk drikkevannskvalitet 2017

Parameter

Grenseverdi

Antall analyser

Resultat gj.snitt

Godkjente prøver %

Farge (mg/l Pt)

20

466

14

100

Turbiditet (FNU)

4

466

0,14

100

pH, surhetsgrad

6,5-9,5

84

8,00

100

Lukt

Akseptabel for abonnenten

79

0

100%

Smak

Akseptabel for abonnenten

79

0, 1

100%

Ledningsevne (mS/m)

250

84

12,6

100

Alkalitet (mmol/l)

Driftsanalyse

172

1, 061

100

Aluminium (µg/l Al)

200

1

23

100

Ammonium (µg/l N)

500

81

100

Bly (µg/l Pb)

10

2

0,12

100

Jern (µg/l Fe)

200

1

6,7

100

Kadmium (µg/l Cd)

5

2

0,003

100

Kalsium (mg/l Ca)

Driftsanalyse

165

20

100

Klorid (mg/l Cl)

200

2

7,03

100

Kopper (µg/l Cu)

1000

2

59,8

100

Krom (µg/l Cr)

50

2

0,15

100

Kvikksølv (µg/l Hg)

0,5

2

0,005

100

Natrium (mg/l Na)

200

2

4,22

100

Nikkel (µg/l Ni)

20

2

0,7

100

Nitrat (µg/l N)

1000

2

240

100

Totalt organisk karbon 
(mg/l TOC)

5

14

3,0

100

 

 

 Tall for drikkevann fra Benna

Mikrobiologisk drikkevannskvalitet 2016

Parameter

Grenseverdi

Antall analyser

Prøver med bakterier

Godkjente prøver %

E.coli (pr 100ml)

0

97

0

100

Koliforme bakterier (pr 100ml)

0

97

0

100

Clostridium perfringens 
(pr 100ml)

0

24

0

100

Intestinale enterokokker
(pr 100ml)

0

45

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk-kjemisk drikkevannskvalitet 2017

Parameter

Grenseverdi

Antall analyser

Resultat gj.snitt

Godkjente prøver %

Farge (mg/l Pt)

20

98

4

100

Turbiditet (FNU)

4

97

0,19

100

pH, surhetsgrad

6,5-9,5

23

7,8

100

Lukt

akseptabel for abonnenten

24

0

100

Smak

akseptabel for abonnenten

24

0,3

100

Ledningsevne (mS/m)

250

23

10,1

100

Alkalitet (mmol/l)

-

 

 

100

Aluminium (µg/l Al)

200

2

112

100

Ammonium (µg/l N)

500

23

100

Bly (µg/l Pb)

10

2

0,005

100

Jern (µg/l Fe)

200

2

4,25

100

Kadmium (µg/l Cd)

5

2

0,003

100

Kalsium (mg/l Ca)

-

 

 

100

Klorid (mg/l Cl)

200

2

6,45

100

Kopper (µg/l Cu)

1000

2

3

100

Krom (µg/l Cr)

50

2

0,2

100

Kvikksølv (µg/l Hg)

0,5

2

0,005

100

Natrium (mg/l Na)

200

2

3,79

100

Nikkel (µg/l Ni)

20

2

0,3

100

Nitrat (µg/l N)

1000

2

165

100

Totalt organisk karbon 
(mg/l TOC)

5

7

2,1

100

 

For ytterlige opplysninger omkring drikkevannskvalitet ta kontakt med Trondheim bydrift.

 

Utvidede kjemiske prøver

Analyseresultater del 1

Analyseresultater del 2

 

 

Sist oppdatert: 03.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?