Hjem MiljøenhetenFaktaark om natur, miljø og helse

Faktaark om natur, miljø og helse

Kommunen publiserer faktaark med kortfattet informasjon om mange forskjellige natur-, miljø- og helsetema.

Faktaarkene er laget som nettsider og nedlastbare PDF-versjoner. Disse kan benyttes fritt. 

Trondheim Municipality publishes fact sheets on various environmental and public health topics.  Currently we have two fact sheets available in English: "Gastroenteritis in nurseries and afterschool activities" (SFO) and "Conjunctivitis in nurseries and afterschool activities (SFO)." (The Fact sheets can be downloaded from the links below).

Barns miljø i skoler og barnehager

 
Nr. Fagområde og tittel Oppdatert 
 66 Anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme  
 52 Barnehager på tur - sikkerhet og hygiene Juni 2015
 16 Brennkopper i barnehager og skoler  
 68 Dyrehold i barnehager og skoler, barns kontakt med dyr  Desember 2015
 12 Hygiene i barnehager og skoler Juni 2015
 51 Internkontroll i skoler og barnehage  Januar 2015
 60 Kulde og små barn  Januar 2016
 67 Matallergi hos barn i barnehager og skole Mars 2016
 38 Miljøkrav for skoler og barnehager, -ytre miljø  September 2014
 13 Omgangssyke i barnehager og skoler  
 71

Risikovurderinger i barnehager og skoler  

Skjema: Eksempel risikovurdering

Skjema: Mal for risikovurdering

Mal risikomatrise

Februar 2020
 53 Skoler og SFO på tur –sikkerhet og hygiene Juni 2015
 14 Stellerutiner i barnehager  Mai 2009
 15 Øyekatarr i barnehager og skoler   
 55

Åpen barnehage – melding i henhold til forskrift om miljørettet helsevern

Desember 2013

Forurenset grunn

 
 Nr. Fagområde og tittel Oppdatert 
 63 Håndtering av forurenset grunn  Mars 2020
 65 Jordforurensning på nye lekeområder Mai 2020
 49 Nedgravde oljetanker (Se nettsiden om nedgravde oljetanker) Januar 2014

Forurensning fra veitrafikk

 
 Nr. Fagområde og tittel Oppdatert 
69 Anleggstrafikk: Hvordan hindre tilgrising av veg  

Inneklima 

 
Nr. Fagområde og tittel Oppdatert 
 11 Inneklima: Muggsopp   

Skadedyr

 
Nr. Fagområde og tittel Oppdatert 
 37 Rotter   

Miljøinformasjon, miljøtips, prosjekter

 
Nr. Fagområde og tittel Oppdatert 
 4 Gjenbrukshuset i Trondheim  2019
 6 Miljøtips i sykehjem  2006

Planter

 
 Nr. Fagområde og tittel Oppdatert 
 57 Tromsøpalme og kjempebjørnekjeks. Hjelp oss å bli kvitt dem Mars 2015

Dyr

 
 Nr. Fagområde og tittel Oppdatert 
 32 Bever  Februar 2015
 31 Elg  Oktober 2015
 27 Flaggermus  Mars 2014
 28 Grevling  Juli 2015
 29 Hønsehauk 2006
 33 Kornkråke 2006
 21 Måker Juli 2020
 30 Skogsfugl  Oktober 2015

---

Sist oppdatert: 07.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006