Økonomi og finans

Økonomi og finans er et av seks virksomhetsområder i Trondheim kommune.

Økonomi- og finansområdet har ansvar for budsjett og økonomiplaner, økonomistyring, lønn, økonomioppfølging mot enhetene, likviditetsstyring, lån og pengeplasseringer, regnskap, skatt og innkjøp.

Økonomi og finans