Hjem Enhet for fysioterapitjenester

Enhet for fysioterapitjenester

Kontakt Enhet for fysioterapitjenester

Se kart

Fysioterapitjenester i kommunen

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Fysioterapitjenesten i din bydel gir tilbud til:

  • barn som trenger oppfølging på helsestasjon, i barnehage eller på skole
  • barn, voksne og eldre som har behov for oppfølging av fysioterapeut i hjemmet
  • beboere på institusjon

Dersom du ønsker hjelp fra en fysioterapeut kan du selv ta kontakt med oss. Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmetjenesten eller skolehelsetjenesten) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.

Se her for mer informasjon om våre tjenester.

Kontaktinformasjon/henvendelser for barn og unge under 18 år

Heimdal bydel og Klæbu

Telefon: 48 11 74 39

Besøksadresse Reier Søbstads vei 18

Lerkendal bydel

Telefon: 48 15 01 31

Besøksadresse Valøyveien 12

Midtbyen bydel

Telefon: 48 13 74 75

Besøksadresse Havsteinekra 2

Østbyen bydel

Telefon: 91 67 24 24

Besøksadresse Frostaveien 2c

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Søk opp din bostedsadresse her.

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for barn og ungdom

Kontaktinformasjon/henvendelser for voksne over 18 år

Heimdal bydel og Klæbu

Telefon: 91 67 24 74

Besøksadresse Reier Søbstads vei 18

Lerkendal bydel

Telefon: 48 12 98 58

Besøksadresse: Valøyveien 12

Midtbyen bydel

Telefon: 97 61 15 66

Besøksadresse: Havsteinekra 2

Østbyen: bydel

Telefon: 48 17 98 26

Besøksadresse: Frostaveien 2c

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Søk opp din bostedsadresse her.

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for voksne og eldre

Fysioterapitjenester på fysikalske institutt

Fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel inngår som en del av kommunens helsetilbud. Dersom du har behov for fysioterapi på et fysikalsk institutt, tar du kontakt med det instituttet du selv ønsker.

Kontaktinformasjon til fysikalske institutt

Se oversikten over fysikalske institutt her.

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er et kommunalt helsetilbud for deg som ønsker å styrke din helse, endre levevaner eller lære å leve med helseutfordringer.

Les mer om vårt tilbud her.

Henvisning til Friskliv og mestring

Forskningssamarbeid

Enhet for fysioterapitjenester er involvert i forskning og samarbeider blant annet med NTNU og Universitetet i Oslo om forskningsprogrammet FYSIOPRIM som involverer alle deler av fysioterapitjenesten.

Publikasjoner og kliniske retningslinjer fra FYSIOPRIM

Kliniske retningslinjer fra FYSIOPRIM

Forskningsartikler fra FYSIOPRIM

Andre publikasjoner fra FYSIOPRIM

Andre publikasjoner fra enheten

Hverdagsmestring

Enhet for fysioterapitjenester er aktivt med i Trondheim kommunes satsing på hverdagsmestring. Dette er et samarbeidsprosjekt som startet i 2012 mellom hjemmetjenesten, helse- og velferdskontoret og enheter for ergo- og fysioterapitjenester. Her ønsker vi å støtte hjemmeboende i å mestre egen hverdag og bidra aktivt til at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Hverdagsmestring

Her finner du mer informasjon om hverdagsmestring og arbeidsformene tidlig innsats og hverdagsrehabilitering.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for fysioterapitjenester, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 04.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004