Kontaktinfo
Telefon
90259109
Adresse
Nordre Husebytun 2
Epost
huseby-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

HVEM ER VI:

 • Vi er  83 barn fordelt på fem avdelinger.
 • Vi har tre storbarnsavdelinger med 18 - 19 barn pr. avd., og to småbarnsavdelinger med 13 barn pr. avd.
 • Personalet utgjør et mangfold. Vi er kvinner, menn, norsketniske, flerspråkelige, unge og godt voksne.
 • I tillegg har vi lærlinger, studenter, voksne og elever i arbeidspraksis.
 • Vi har Åpen barnehage i Kolstad fotballs klubbhus.

 

HVA GJØR VI: 

 • Vi er mye ute og mye på turer.
 • Vinteraktiviteter ute fra januar ut mars måned.(Vær - og føreavhengig)
 • Allidrett i regi av Kolstad fotballklubb.
 • Spennende, utadrettet tilbud til 5-åringene med fokus på vennskap, turer og opplevelser
 • Fokus på sunt kosthold med fire daglige måltider, hvorav havregrøt til frokost to dager i uka, varmt måltid på fredager, variert påleggsorter og brød til lunsj 4 dager i uka. Vi har også frukt og grønnsaker hver dag.
 • Barna er fysisk aktive også inne - bruker  "hopperommet."
 • Barna får kreative inntrykk gjennom besøk på konserter, teater og utstillinger.
 • Barna får uttrykke seg  kreativt gjennom ulike matrialer, bruk av sang, musikk, dans og drama, med speisielt vekt på sang.
 • Tilpassede aktiviteter til barna hvor vi deler gruppen etter alder og modenhet.
 • Vi samarbeider på tvers av avdelingene.
 • Vi bruker bøker, spill, sang, rim og regler samt at vi har egne språkkasser for god språkutvikling.
 • Eget utviklingsarbeid i samarbeid med 3 andre barnehagehus på Kolstad/Saupstad med stor vekt på bruk av sang og musikk for å utvikle et godt språk.

 

HVA HAR VI:

 • Aktivitetsrom for fysisk aktivitet, musikk utfoldelse og bruk av Smart board.
 • Fantastisk beliggenhet nært opptil marka
 • Egne språkgrupper for barn som trenger ekstra oppfølging på språk.
 • Kildesortering og kompostering.
 • Egen grønnsakshage.
 • Grønt Flagg - vi tar vare på naturen.
 • Digitale verktøy til bruk i dokumentasjon og læring.
 • Turutstyr
 • Egne språkkasser og eventyrkofferter, med materiale for bruk i språklæringen.
 • Mye utstyr til bruk i formingsaktiviteter, drama, dans og musikk.
 • Sist, men ikke minst: engasjerte voksne!

 

ÅPNINGSTID OG MÅLTIDER:

 • Åpner kl. 0700
 • Frokost i perioden 7.30 -9.00
 • Lunsj mellom kl. 11.00 og 12.00
 • Hvile for de minste 12.30 - 14.00. (lengden på hvilen er individuell)
 • Ettermiddagsmåltid ca.14.30
 • Stenger kl. 1630

Småbarnsavdelingene er ute etter frokost og fram til lunsj. Barna på storbarnsavdelingene er gjerne inne på formiddagen og går ut etter lunsj.  De minste barna har derav uteområdet for seg selv på formiddagen  i vinterhalvåret.  Sommerhalvåret er alle ute større deler av dagen. I tillegg kan dagene variere litt med deling av gruppa på den enkelte avdeling (hvor en del av barna er ute og en del inne). 

For å bli ordentlig kjent med oss, før dere søker om plass for barnet deres, kom og vær sammen med oss, gjerne inntil en hel dag!

Kontakt oss gjerne på tlf:                   Fellesnr.: 902 59 109

Styrer: 957 55 148 - Torill Husvik           Fagleder: 979 96 105 - Sissel Henriksen

Huseby barnehage