Hjem Kolstad barnehage

Kolstad barnehage

Kontakt Kolstad barnehage

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til nye Kolstad barnehage

Nye Kolstad barnehage stod ferdig sommeren 2020 og i august åpnet vi dørene for aller første gang.

Hovedfokus i vårt pedagogiske arbeid er språk, sosial kompetanse og det fysiske læringsmiljøet (BARN&Rom).

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07:00 - 16:30

Planer

Årshjul

 

Praktiske opplysninger

Kolstad barnehage har plass til 135 barn fordelt på 8 barnegrupper:

Mare og Unda, 1-2 år
Herba og Silva, 2-3 år
Lux og Stella, 4-5 år
Nebula og Ventus, 1-5 år

Vi har 40 ansatte med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, spesialpedagoger, miljøterapeuter, ICDP-veiledere, ansatte med tegnspråkkompetanse og ansatte med tegnspråk som morsmål. Vi tar imot studenter fra Dronning Mauds Minne Høgskole.

Administrasjon

  • Enhetsleder: Elin Ødegård, mobil 994 43 809
  • Avdelingsleder: Renate Gåsvik, mobil 402 96 242
  • Konsulent: Oddbjørg Gaupseth, mobil 905 40 834
  • Spes.ped.koordinator: Christin Tofte, mobil 952 63 260
  • Kokk: Gry Merete Aasen, mobil 468 10 713

Kontaktinfo til barnegruppene

Mare - 905 43 066

Unda - 468 27 836

Herba - 902 17 297

Silva - 905 42 598

Lux - 905 41 765

Stella - 905 42 165

Nebula - 902 84 964

Ventus - 902 13 842

 

Sommerlukking 2021

Barnehagen stenger uke 28, 29 og 30 (12. - 30. juli) i 2021.

Jul og påske

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

02.12.2014, retting gjennomført 13.03.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

23.10.2018: Kolstad barnehage - rapport fra tilsyn 23.10.18 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kolstad barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 03.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004