Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for bedrifter

Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for bedrifter

Formål

Miljøpakken tilbyr tilskudd til elektrisk lastesykkel (el-lastesykkel) for bedrifter. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk i tjeneste, ved frakt og levering av varer eller transport av personer, utstyr eller lignende.

Hvem kan søke om tilskudd

Bedrifter med adresse i Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Orkland og Skaun kommune, som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) med et eget organisasjonsnummer.

Følgende kan ikke søke

 • Privatpersoner
 • Statlige, fylkeskommunale eller kommunale byggeiere
 • Statlige, fylkeskommunale eller kommunale arbeidsplasser/aktører
 • Borettslag, sameier, andelslag eller andre boligfellesskap

Søk fra 1. mars 2024 - "først til mølla"-prinsippet

 • Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 3 uker med forbehold om ferieavvikling.
 • “Først til mølla”-prinsippet gjelder fra utlysningen 1. mars og fram til den økonomiske rammen er brukt opp, men innen november 2024.
 • Ordningen kan utløse tilskudd til kjøp av el-lastesykkel på 30 % av kostnaden per sykkel, begrenset oppad til 150 000 kr per bedrift.
 • Søknader vurderes individuelt. I vurderingen vil det bli lagt vekt på i hvilken grad el-lastesykkelen erstatter bruk av bil.
 • Dersom søker har fått tilskudd til elektrisk lastesykkel tidligere, må dette oppgis. 

Følgende utløser ikke tilskudd

 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av ny el-lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Det gis ikke tilskudd til tilbehør og utstyr til el-lastesykkel.
 • Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte til denne anskaffelsen, kan den ikke få støtte fra denne tilskuddsordningen.

Krav til el-lastesykkelen

 • Tilskuddet gis til kjøp av nye el-lastesykler, ferdig monterte fra butikk med eget verksted. Det skal være minst 5 års fabrikkgaranti på motor, batteri og elektronikk.
 • Krav til lastekapasitet: åpen/lukket kasse eller med minimum 60 cm bagasjebrett og minimum 60 kg lastekapasitet.
 • Krav til motor: krankmotor og/eller minimum 65 nm (newtonmeter/kraft).
 • Krav til bremsekraft: firestemplede bremser.  
 • Krav til at markedet leverer egnede piggdekk til lastesykkelens hjuldimensjon.

Krav til søknaden

 • I søknaden skal det legges ved dokumentasjon på:
  • merke, modell og pris på sykkelen
  • produktbeskrivelse av sykkelen, eventuelt link til leverandørens produktbeskrivelse, som viser at kravene til el-lastesykkelen blir innfridd
 • Planlagt bruksområde og hvilken type biltransport el-lastesykkelen skal erstatte, gjerne i kilometer og antall turer per uke.
 • Enkelt budsjett.

Fremgangsmåte på søknadsprosessen

 • Bedriften søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er Trondheim kommunes søknadsportal. Du gjør dette uavhengig hvilken kommune du søker fra.
 • Bedriften kan ikke bestille el-lastesykkelen før tilsagnet er mottatt og godkjent.
 • Etter at bedriften har godkjent tilsagnet, har den 3 måneder på å gjennomføre kjøpet. 
 • Et utbetalt tilskudd forplikter bedriften til å svare på noen korte undersøkelser knyttet til bruk av el-lastesykkelen i bedriften.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Rapport og utbetaling av tilskudd

Krav til søker for å få utbetalt tilskuddet: 

 • Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Det vil si at bedriften må legge ut for hele kjøpet av el-lastesykkelen.
 • Dokumentasjon og kvitteringer som legger grunnlag for utbetaling. Dette skal leveres innen 6 uker etter kjøpet, med spesifisert varetype og antall sykler.
 • Det kan ta inntil 3 uker fra innsending av dokumentasjon til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i søknaden

Innkjøpet skal gjennomføres slik det beskrives i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i det planlagte innkjøpet. Om det er store endringer i søknaden, kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no

Kontakt

Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim kommune

E-post:

Kommunens sentralbord: 72 54 00 00 (mandag-fredag 08.00-15.30)

Sist oppdatert: 11.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward