Her kan du gi beskjed til kommunen, hvis du opplever feil eller mangler ved våre tekniske tjenester eller har forbedringsforslag.

Akutte henvendelser - ring hvis det haster

Telefon veg, vann og avløp (i kontortid): 72 54 63 50

Vakttelefon etter kl.15.30: Vann og avløp: 72 54 64 49 Veg: 175

Husk: Vi legger også ut meldinger om vannlekkasjer og vannavstengninger på servicevarsling.no .

Feil på vann og avløp

Her kan du sende tips og henvendelse om feil på vann og avløp:

Gå til side for innmelding av feil på vei, vann og avløp

Gå til skjema for innmelding av feil på vannmåler

NB! Vi legger også ut meldinger om vannlekkasjer og vannavstengninger på servicevarsling.no .

Feil på veg

Gå til side for innmelding av feil på veg, vann og avløp

Feil på gatebelysning

Gå til skjema for innmelding av feil på gatelys

Feil i parker, friarealer og markaområder

Tips oss om feil og mangler i kommunale parker, friarealer, turstier og markaområder.

Gå til skjema for innmelding av feil i parker, friarealer og markaområder (Driftshenvendelse)

Nyheter og kunngjøringer