Gartnerhaugen

Gartnerhaugen er et barnevernstiltak for ungdom i alderen 14-23 år. Vårt fokus er å bidra med støtte, omsorg og kunnskap slik at ønsket utvikling skjer. Målet er at ungdommene skal leve et godt ungdomsliv og på sikt blir aktive og likeverdige deltakere i samfunnet. 

Gartnerhaugen Hjemme

Gartnerhaugen Hjemme er for deg mellom 14-20 år som bor hjemme med en eller begge foreldre. Ungdom som bor hjemme kan oppleve at kontakten med familie og venner er vanskelig. Dette kan ofte stå i veien for at man får til det man vil i livet. Noen synes det er vanskelig å gå på skolen. Noen er ensomme og opplever at ingen forstår. Mange ungdommer som vi har hatt kontakt med lurer på om de kan fortsette å bo sammen med foreldrene sine. Vi ønsker å hjelpe til, slik at de kan det.

Vi kan tilby en eller to voksne som ser deg der du er i livet. Med dette mener vi at vi ønsker å samarbeide med deg, og få lov til å bli inkludert på de stedene du lever livet ditt, som for eksempel i familien din, på skolen, eller i fritidsaktiviteter. Ungdom sier til oss at det viktigste for at vi kan være hjelpsomme er at de kan stole på oss. Derfor ønsker vi å gi deg tid, slik at du kan bli kjent med oss og selv finne ut om vi er til å stole på. Vi ønsker å gjøre oss din tillit verdig. Vi håper derfor at du kan gi oss denne muligheten. Ved å bli godt kjent så håper vi at du opplever oss som ufarlige, men trygge voksne som tar dine erfaringer på alvor.

Noen ungdommer er opptatt av å få støtte knyttet til praktiske oppgaver som søknader, skole og lekser, økonomi, mens andre har behov for en voksen å prate med når livet oppleves vanskelig. Hva du har behov for er opp til deg og familien din.

 Når du bor hjemme så mener vi det er viktig med voksne som snakker sammen. Vi tror det er viktig at vi også har god kontakt med foreldrene dine, læreren din, eller andre voksne som du har kontakt med. Samtidig er det ikke slik at alt du forteller oss blir sagt videre. Hvis mamma og/eller pappa har behov for noen å snakke med kan de få muligheten til å snakke med familieterapeutene som jobber hos oss.

 Sitat fra en av våre ungdommer:

 ” Miljøarbeider`n hæng med på dær æ e, hain har forståelse for mæ og sånne ting og hain skjønne min tankegang…… kanskje der andre ikke ville gjort det.”

Gartnerhaugen INNE

Gartnerhaugen INNE er et tilbud for deg som er i alderen 16-20 år som skal ta det første skrittet ut i voksenverdenen. Noen av ungdommene som flytter inn hos oss har bodd hjemme hos foreldrene sine, noen har bodd i fosterhjem og noen har bodd på institusjoner andre steder i landet. Felles for alle ungdommene hos oss er at dere har et ønske om å flytte for dere selv, men årsakene for dette er mange og ulike. Mange av de ungdommene som flytter inn hos oss har levd livene sine under forhold som har vært vanskelige og har behov for trygghet og omsorg. Noen ungdommer har ingen voksne de kan bo med og må lære seg å bo alene, andre har funnet ut at de vil få et bedre forhold til familien sin ved å flytte ut.

Du vil få bo i en av de fem leilighetene våre i Gartnerhaugveien på Lade. Enten alene eller så deler du leilighet med en annen ungdom.

Kanskje har du aldri bodd alene før og trenger noen voksne som kan gå de første skrittene sammen med deg. Det handler om å lære seg å ta vare på leiligheten sin, skape det hyggelig rundt seg, lage mat, ha en ok døgnrytme og å ha sin egen økonomi med ansvar for handling osv.  Kanskje kan du mye av dette fra før, men trenger at det er voksne i nærheten for at du skal føle deg trygg. 

Vi er opptatt av at ungdommene som flytter inn i Gartnerhaugveien skal oppleve trygghet og trivsel i egen bolig. Du vil få to kontaktpersoner som vil være nysgjerrige på hvordan du ønsker ha det i livet ditt og som gjennom et samarbeid basert på respekt og tillit vil hjelpe deg å nå de målene du setter deg underveis. Vi vil også gjerne bli kjent med de menneskene som er viktige i livet ditt. Sammen med deg vil vi utforske hva disse betyr for deg nå og hvordan de kan fortsette å være viktige for deg i fremtiden.

Som beboer i Gartnerhaugveien vil du alltid ha tilgjengelige voksne i nærheten og du vil få andre ungdommer som naboer. Noen av beboerne blir gode venner, andre vil helst bare være gode naboer. 

Gartnerhaugen UTE

Gartnerhaugen UTE er et tilbud til deg som bor eller skal flytte inn i egen bolig.

Du er en ungdom mellom 16 og 23 år, som ønsker å samarbeide med voksne, der man har fokus på det å bo for seg selv.  Kanskje har du aldri bodd alene før og trenger noen voksne som kan gå de første skrittene sammen med deg. Det handler om å lære seg å ta vare på leiligheten sin, skape det hyggelig rundt seg, lage mat, ha en ok døgnrytme og å ha sin egen økonomi med ansvar for handling osv.  Kanskje kan du mye av dette fra før, men trenger at det er voksne i nærheten for at du skal føle deg trygg. 

Vi er opptatt av at ungdommene som følges opp i Gartnerhaugen Ute skal oppleve trygghet og trivsel i egen bolig. Du vil få to kontaktpersoner som vil være nysgjerrige på hvordan du ønsker ha det i livet ditt og som gjennom et samarbeid basert på respekt og tillit vil hjelpe deg å nå de målene du setter deg underveis.

Underveis vil du og dine kontaktpersoner jobbe mot de målene du ønsker å jobbe mot.

På Gartnerhaugen tenker vi at det er viktig at du har en skoleplass, en jobb eller lignende som oppleves som meningsfullt for deg. Vi ønsker å bidra til at du får det godt og trives på skolen, i jobben eller praksisplassen din.

Vi vil også gjerne bli kjent med de menneskene som er viktige i livet ditt. Sammen med deg vil vi utforske hva disse betyr for deg nå og hvordan de kan fortsette å være viktige for deg i fremtiden. 

 

Husvert for ungdom

En husvert er voksne / familier som leier ut hybel / leilighet tilknyttet egen bolig og som kan bistå leietaker (ungdom) med oppfølging i varierende omfang. Det kan være samtaler, praktisk støtte, aktiviteter, leksehjelp m.m. Ungdommen har vanligvis oppfølging fra miljøterapeut på Gartnerhaugen som samarbeider med husvert. Husvert inngår en oppdragsavtale med den barneverntjenesten/bydelen ungdommen tilhører. Gartnerhaugen koordinerer husverttiltaket, rekrutterer og godkjenner husvertene, og gir jevnlig veiledning under oppdragsperioden. Det stilles ingen formelle krav om utdanning til husvert, personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Hvem er husvert et godt tilbud til?

Ungdom i Gartnerhaugens målgruppe (se link under) som er i stand til å bo i egen hybel, dvs. klare praktiske oppgaver og det å bo alene men som…….

 • Kan være husredd og engstelig for å sove alene
 • Ikke er så flink til å spørre om hjelp
 • Har et særskilt behov for voksenkontakt og å bli sett
 • Har et særskilt behov for trygghet og faste rammer
 • Har lite/ingen ressurser i eget familienettverk
 • Synes det er vanskelig å si nei til venner og regulere besøk på hybelen

Hva er husverten sin rolle?

En utleier som er husvert skal selv bo i samme hus eller i umiddelbar nærhet. Dette vil gjøre at utleier kan ha en støttefunksjon i forhold til behov ungdommen kan ha. Ungdommen kan behøve hjelp til å få en positiv døgnrytme gjennom for eksempe vekking i perioder. Enkelte ungdom vil ha behov for å bli bedre kjent med utleier og opplever omsorg og trygghet gjennom å bli invitert på enkelte måltid og tatt med på aktiviteter.

I tillegg vil utleier inngå i et samarbeid med ungdommens andre støttepersoner på Gartnerhaugen. De vil kunne dele på andre miljøterapeutiske oppgaver som å ha fokus på praktiske tema som matlaging, klesvask, leksehjelp, og/eller samtaler om nettverk og hjelp til å invitere familie på hybelen.

Har du et stort hjerte, omsorg, tid og rom til rådighet eller vil du vite litt mer om hva et husvertoppdrag går ut, ta gjerne kontakt for en prat. 

 Godkjenning som husvert og formelle avtaler

 • Det skrives en oppdragsavtale som regulerer støttefunksjonens innhold, godtgjøring og utgiftsdekning, varighet på tiltaket og avtale om veiledning. Oppsigelsestid er 1 mnd
 • Ungdom og huseier inngår husleiekontrakt (se link under). Når ungdommen er under 18 år er det som regel foresatte eller barneverntjenesten som står som leietaker. Oppsigelsestid 3 mnd
 • Utleier underskriver taushetserklæring som oppdragstaker
 • Innhenting av politiattest, gjelder samtlige i husstanden som er over 18 år

Husvertkoordinator på Gartnerhaugen er Siv Mollan

Telefon, 97 11 93 91, mail siv.mollan@trondheim.kommune.no

Husleiekontrakt: https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0030/Forbrukerrdets_husleiekontrakt?lang=1

Nettverksmøter - vanskelige samtaler kan bli gode møter

Vi ønsker at unge mennesker og deres familier skal få mulighet til å være i sentrum av sin forandringsprosess og ta del i de beslutninger som fattes om deres liv. Vi ønsker gjennom å lede nettverksmøter å skape gode rom for dette. De unge og deres familie og nettverk gis gjennom disse møtene et rom for å mobilisere kraft og støtte, for å få gjort noe med det vanskelige man står i.

Tjenester til andre kommuner

Gartnerhaugen tilbyr sine tjenester til andre kommuner. Vi kan både følge opp ungdommer dom bor i ring-kommunene til Trondheim, og ha oppfølging av ungdommer som har flyttet til Trondheim og samtidig har en forankring i barnevernet i hjemkommunen.

 Vi kan i tillegg tilby en økonomisk oppfølging (husleie, livsopphold, o.l.). 

Kontaktinformasjon

Du finner oss i Gartnerhaugveien 2 på Lade (kart)

Telefon: 991 23 100

Kontaktperson ved Gartnerhaugen:

Avdelingsleder: Jørn Are Aune, tlf: 468 45 121
E-post: jorn-are.aune@trondheim.kommune.no

Teamkoordinator: Aleksander Teigen, tlf 957 62 594
E-post: aleksander.teigen@trondheim.kommune.no

Teamkoordinator: Jan K Melting, tlf 903 66 333
E-post: jan-karle.melting@trondheim.kommune.no

Teamkoordinator: Ann Kristin Røttereng, tlf 476 28 281
E-post: ann-kristin.rottereng@trondheim.kommune.no

Postadresse: Gartnerhaugen, Trondheim kommune,
Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css