Forprosjekt Fredlybekken

Forprosjekt Fredlybekken

Forprosjektet omfatter bekk, vann- og avløpsledninger, grønnstruktur og tursti. Forprosjektet består av en forprosjektrapport, en oversiktstegning og en rekke plantegninger for landskap, bekk, vann- og avløp. Det er utarbeidet en rekke grunnlagsdokumenter bla knyttet til tema som geoteknikk, miljøgeologi og vannkvalitet.

Forprosjektrapport

Oversiktstegning

Tegninger landskap, O-tegninger

Tegninger bekk, vann og avløp, H-tegninger

Rapporter geoteknikk:

Rapporter miljøgeologi 415223-RIGm-RAP-001 og 415223-RIGm-RAP-002

Rapport vannkvalitet

Rapport usikkerhetsanalyse kostnader

Sist oppdatert: 13.09.2018

Fant du det du lette etter?