Renovasjonsteknisk norm

Renovasjonsteknisk norm

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 20.01.2015, sak 14/239 Renovasjonsteknisk norm.

Normen klargjør krav til teknisk standard på anleggene som kommunen skal eie og overta for drift og vedlikehold. Som hovedregel omfatter dette alt utstyr og installasjoner bortsett fra eventuelle deler inne i bolighus. Så langt det er praktisk mulig vil normen også danne grunnlag for krav til standard i kommunale utbyggingsavtaler og overfor private utbyggere.

Normen inneholder også krav og bestemmelser i tilknytning til tradisjonelle renovasjonsløsninger som beholdere på hjul og containere plassert på bakken.

Normen består av følgende deler:

Sist oppdatert: 23.03.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward