Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Kontakt Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Se kart

Om oss

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid i Trondheim kommune består av fire avdelinger: Vaksinasjon og smittevern, Legetjenesten, Øya legesenter og Fengselshelsetjenesten. I tillegg har enheten en stab og merkantilt team.

Enhetens hovedpostmottak: legetjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no behandles alle hverdager og vi svarer så snart som mulig. Vi ber om at det ikke sendes sensitive opplysninger per e-post.

Telefonnummer til enhetens hovedsentralbord er 72 54 08 80. Telefonen besvares mellom 08.00-11.00 og 13.00-15.00 på hverdager. Postmottak og telefonen besvares av konsulenter med ulike ansvarsområder i legetjenesten. For medisinskfaglige råd må lege kontaktes.

Enhetens avdelinger og sentralbord

Vaksinasjon- og smittevernkontoret sitt sentralbord er 72 54 08 50

Før du reiser til enkelte reisemål er det viktig at du vaksinerer deg. Husk påfyll av difteri, stivkrampe, kikhoste og polio er anbefalt hvert 10. år. I tillegg til vaksinering gir vi reiseråd og veiledning om reisevaksiner og andre vaksiner.

For spørsmål ta kontakt på e-post

Timebestilling til vaksinering og tuberkulosekontroll

Legetjenesten sitt sentralbord er 72 54 08 80

Legetjenesten består av et fagteam med konsulenter som har ulike ansvarsområder som blant annet er fastlegeordningen, rekruttering og koordinering av leger i kommunale stillinger.

Informasjon om fastlegeordningen i Trondheim kommune

Øya legesenteret sitt sentralbord er 72 54 38 60
Ved behov for akutt hjelp skal du bruke nødnummer 113.
  • Øya legesenter er et kommunalt legesenter med egne pasientlister. I tillegg til dette har vi ansvar for å gi nødvendig helsehjelp til de som bor eller oppholder seg i kommunen og ikke har fastlege her, vi vil prioritere egne listepasienter først.
  • Har du behov for legetime kontakt først fastlegen din på hjemstedet.
  • Fastlegen din vil kunne hjelpe deg via telefon- eller videokonsultasjon. Dette gjelder også fornying av resepter, erklæringer eller andre dokumenter.
  • Fastlegen din kan også henvise deg til undersøkelser på sykehus eller andre kommunale helsetjenester.
  • Skal du oppholde deg i Trondheim over en lengre periode anbefaler vi at du bytter til en ledig fastlege i Trondheim eller setter deg på venteliste.
  • Hvis du har behov for legetilsyn utenom åpningstid må du ta kontakt med legevakta på telefon 116 117. Du må forvente at det kan være lang ventetid, spesielt i helgene.
Fengselshelsetjenestens sentralbord er 91 72 05 43

Fengselshelsetjenesten yter helsetjenester til innsatte i Trondheim fengsel, avdeling Leira og avdeling Kongens gate. Fengselshelsetjenesten er bemannet på hverdager mellom kl 08.00-15.30.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 013263

Sist oppdatert: 11.08.2023

013263

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3