Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Kontakt Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Se kart

Om oss

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid i Trondheim kommune består av 4 ulike avdelinger i tillegg til enhetens administrasjon.

Ved å klikke på de ulike underenhetene i den blå boksen over vil du finne mer informasjon om den enkelte avdeling.

Informasjon til alle pasienter ved Munkholmen legesenter

Fastlegene ved Munkholmen legesenter har sagt opp sine avtaler med Trondheim kommune. Kommunen overtar ansvar for pasientlistene fra 01.05.23. 

Trondheim kommune jobber med en løsning som innebærer at pasientene ved Munkholmen legesenter blir flyttet til andre fastleger på ulike legesenter fra 01.05.23. 

Når et fastlegebytte blir gjennomført vil du få et brev fra Helfo med informasjon om din nye fastlege. Et fastlegebytte trer i kraft den 1. i måneden, og du må regne med at informasjonen vil komme tett opp til denne datoen. Flyttingen av pasienter vil i praksis skje via en automatisert prosess i Helfo sine systemer og verken Trondheim kommune eller Helfo har noe påvirkning på dette. Det vil skje ved tilfeldig uttrekk, som betyr at vi ikke har noe innsyn i hvilke pasienter som flyttes til de ulike fastlegene. 

Vi ønsker å bemerke at ingen pasienter vil falle utenfor fastlegeordningen og at alle pasienter ved Munkholmen legesenter vil få tilhørighet til et legesenter.

Du har mulighet til å sette deg på venteliste til en annen fastlege når som helst, uten at dette medfører at du mister plassen på nåværende fastlegeliste. Du skal fortsatt forholde deg til Munkholmen legesenter inntil 01.05.2023 eller til et eventuelt fastlegebytte blir gjennomført. Mer informasjon om dette kan du finne på helsenorge.

Vi legger ut informasjon på denne nettsiden fortløpende. 

Sist oppdatert 31.03.23.

Vaksinering og tuberkulosekontroll

Timebestilling til vaksinering og tuberkulosekontroll

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 013263

Sist oppdatert: 19.01.2023

013263

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004