Enhet for psykisk helse og rus

Kontakt Enhet for psykisk helse og rus

Se kart

Informasjon om våre tjenester:

Psykisk helse

Rus

Informasjon om forskningsprosjekt

Enhet for psykisk helse og rus deltar i et felles forskningsprosjekt med Nidaros Distriktspsykiatriske Senter ved St. Olavs hospital og Psykologiske poliklinikker ved NTNU. Målet med forskningsprosjektet er å forbedre helsetjenestene på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de som benytter tjenestene. Du kan lese mer om prosjektet på vår infoside om kartlegging.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for psykisk helse og rus, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 016710

Sist oppdatert: 07.02.2022

016710

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB