FAKTAARK 47: Bjørnekjeks

FAKTAARK 47: Bjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme er fremmede arter som skaper store problemer i naturen, og det er ønskelig å bekjempe dem fra norsk natur. "Vanlig" bjørnekjeks pleier man derimot ikke å bekjempe. Faktaarket forteller hvordan du kan gjenkjenne og skille de ulike plantene.

Er dette Tromsøpalme?

Er det tromsøpalme, kjempebjørnekjeks, sibirbjørnekjeks eller kystbjørnekjeks jeg ser i hagen eller langs veien?

Kystbjørnekjeks_Her_sphondylium
Kystbjørnekjeks. Foto: Jonathan Kington

 “Bjørnekjeks” er et samlenavn på en planteslekt innenfor skjermplantefamilien. På vitenskapelig språk heter den Heracleum. Det er fire arter innenfor denne slekta som vokser i Trondheim, og som ofte inntar de samme voksestedene.

Felles for alle bjørnekjeksartene er at plantesafta kan gi hudreaksjoner når huden utsettes for sollys (fototoksisk). Noen personer reagerer kraftigere enn andre og kan få store blemmer. Spesielt de store bjørnekjeksartene må man være varsom rundt. Ved behov må Giftinformasjonssentralen og/eller lege kontaktes.

Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme er fremmede arter som skaper store problemer i naturen, mens “vanlig bjørnekjeks”, altså sibirbjørnekjeks og kystbjørnekjeks (bildet over), ikke regnes som fremmede arter. Kvann og sløke er andre skjermplanter som ligner på bjørnekjeks, men disse har kuleformede blomsterskjermer og blomstene er ikke rent hvite.

Tromsøpalme og kjempebjørnekjeks kan danne store bestander, de endrer voksestedenes struktur, fortrenger hjemlige arter og er til hinder for ulike typer arealbruk. Artene har også allelopatisk effekt, det betyr at de påvirker spiring, vekst, overlevelse og reproduksjon av andre organismer i form av biokjemiske stoffer. I tillegg hybridiserer de med sibirbjørnekjeks, så artsbestemmelse kan noen ganger være vanskelig, selv for botanikere.

Kjennetegn for å skille ulike arter bjørnekjeks

Her kommer noen kjennetegn som gjør at du skal kunne skille de store “slemmingene” fra de vanlige bjørnekjeksene.

Den sikreste måten å gå fram på for å bestemme art, er å sammenligne bladene.

Kyst- og sibirbjørnekjeksen er ganske like. Det enkleste kjennetegnet å skille disse to på er at sibirbjørnekjeks har gulgrønne blomster, mens kystbjørnekjeks har hvite. Begge disse artene kan bli ganske høye, men aldri like store og kraftige som kjempebjørnekjeks og tromsøpalme når plantene er fullt utvokst. Treffer du på en plante på sensommeren, så er du som regel ikke i tvil, da høydeforskjellen på “vanlig bjørnekjeks” og de fremmede artene er stor. På yngre stadier, før plantene blomstrer, er derimot ikke forskjellene alltid like tydelige.

Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme

Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme kan være vanskelige å skille fra hverandre, for det finnes en del avvikende former, i tillegg til krysninger. Det er ikke absolutt nødvendig å kunne forskjellen på disse to, da begge er fremmede arter, uønsket ute i naturen og bekjempelsesmetodene er de samme.

Kjempebjørnekjeksen har et stort blad og kun ett bladpar per stilk, mens tromsøpalmen har et stort blad og flere bladpar per stilk.

Tromsøpalme og kjempebjørnekjeks
Tromsøpalme til venstre, kjempebjørnekjeks til høyre. Foto: Eli Fremstad

  

Kystbjørnekjeks.
Kystbjørnekjeks. Foto: Christian Fischer

  

Sibirbjørnekjeks
Sibirbjørnekjeks. Foto: Trondheim kommune

Oversikt over kjennetegn

  Kystbjørnekjeks
Sibirbjørnekjeks
Tromsøpalme Kjempebjørnekjeks
Høyde 0,5-2 m 2-4 m 2-5 m
Vokser enkeltstående i tuer enkeltstående
Stengel
 • grønn
 • spinkel
 • jevnt rødfarget eller grønn
 • kraftig, diameter opp til 5 cm
 • rødflekket
 • kraftig, diameter opp til 10 cm
Blad kystbjørnekjeks:
finnete blad, oftest med brede, avrundede småblad.

sibirbjørnekjeks:
finnete eller 3-koblede, 3-delte, undersiden mest glatt, oversiden spredt korthåret, alle mer eller mindre tannete
 • store finnete blad med kortere, buttere fliker/tenner enn kjempebjørnekjeks, fyldige
 • bladplatene står ut eller henger slakt ned
 • trekoblede eller finnete store blad med ofte lange skarpe og utdratte fliker/ tenner
 • bladplate med V-formet profil rundt midtribba
Blomst kystbjørnekjeks:
hvit til lys rosa, kantkronblad, større enn sibirbjørnekjeks

sibirbjørnekjeks:
små, gulgrønn, ikke forstørrede kantkronblad
hvit hvit
Blomsterskjerm - diameter opp til 20 cm

kystbjørnekjeks:
flat-litt konkav

sibirbjørnekjeks:
flat-litt konveks
 • diameter 20-50 cm
 • hvelvet
 • små sideskjermer (holdes undertrykt av hovedskjermen)
 • diameter opp til 80 cm
 • svakt hvelvet
 • flat
 • relativt store sideskjermer

Mer informasjon

Sist oppdatert: 21.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004