Hjem Aastahagen barnehage

Aastahagen barnehage

Kontakt Aastahagen barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til oss

Aastahagen barnehage ble opprinnelig etablert i desember 2005 sentralt beliggende på Persaunet. I august 2014 flyttet vi over i en helt ny og større barnehage i samme nærmiljø.

I første etasje har vi to småbarnsbaser: Malerskrinet og Atelieet. Malerskrinet har 21 småbarn fordelt på gruppe Rød (1-åringene) og Blå (2-åringene), og Atelieet har 21 småbarn fordelt på Rosa (1-åringene) og Turkis (2-åringene).

I andre etasje ligger Fargeklatten, med plass til 42 storbarn aldersinndelt på gruppene Lilla (3-åringene), Orange (4-åringene) og førskolegruppa Grønn. Aastahagen vil gradvis utvide når barnetilveksten øker i Trondheim.

Åpningstid

07.15 - 16.30

Vi har stengt onsdag før påske, jul og nyttårsaften.

Barnehagen har sommerstengt uke 28 og 29

Kosthold og kostpenger

300 kroner per måned

Vi serverer brødmat til lunsj 4 dager i uken. Innenfor dette tilbyr vi knekkebrød, kornblandinger og havregrøt. En dag i uken er det varmmat eller bakedag. 

Vårt syn på barn

Aastahagen barnehage jobber inspirert av det pedagogiske arbeidet som er utviklet i kommunale barnehager i den italienske provinsen Reggio Emilia. Grunnleggeren var barnepsykologen og pedagogen Loris Malaguzzi. Filosofien tar utgangspunkt i barns evne og mulighet til å utvikle sine «100» språk, og har et syn på barnet som ressurssterkt og kompetent.

Reggio Emilia-filosofien ser på tre viktige pedagogiske faktorer i barnas miljø; de voksne, de andre barna og det fysiske miljøet. De voksne skal være helhjertet til stede, la barna få nye kunnskaper, erfaringer, utfordringer og spennende opplevelser i det fysiske rom. To viktige begrep i denne filosofien er demokrati og medvirkning. Barnehagen vektlegger barns medvirkning og tar utgangspunkt i barna og deres interesser, spørsmål og nysgjerrighet i vårt innhold og våre arbeidsmåter. Gjennom en slik medvirkning forberedes barnet til deltagelse i et demokratisk samfunn. På Aastahagen lager vi ikke fastlåste planer for barna, men er åpne for å følge deres «spor» i hverdagen.

"Hvis et barn skal kunne velge, må det kjenne mulighetene", Loris Malaguzzi

Årsplan

Årsplan 2019-22.pdf

 

Miljøposer

Høsten 2012 gjennomførte Aastahagen, sammen med Tordenskjold barnehage et pilotprosjekt, hvor vi i samarbeid med Grønn barneby fikk produsert miljøposer som et miljøtiltak. I løpet av 3 måneder reduserte vi forbruket med 4000 plastposer. Miljøposene blir brukt hver gang det er behov for å sende hjem vått og skittent tøy, og de skal ligge tilgjengelig i barnehagen hver dag. Posene blir benyttet gjennom hele barnehageløpet til barnet, og er laget for å tåle bruk over flere år. 

Miljøpose 

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

21.10.2014, retting gjennomført 06.02.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (pdf)

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Aastahagen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Fagleder: Sissel Opdal Ligård, tlf: 917 85055

Fargeklatten (Storbarn): 953 02436 / 953 03156

Malerskrinet (Småbarn): 953 03283 / 953 03551

Atelieet (småbarn): 953 03 064

Sist oppdatert: 03.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006