Aastahagen barnehage

Aastahagen barnehage

Kontakt Aastahagen barnehage

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til oss

Aastahagen barnehage ble etablert i desember 2005 sentralt beliggende på Persaunet. I august 2014 flyttet vi over i en helt ny og større barnehage i samme nærmiljø.

I første etasje har vi to småbarnsbaser: Malerskrinet og Atelieet. Malerskrinet har 20 småbarn fordelt på gruppe Rød (1-åringene) og Blå (2-åringene), og Atelieet har 20 småbarn fordelt på Rosa (1-åringene) og Turkis (2-åringene).

I andre etasje ligger våre storbarnsbaser: Fargeklatten og Paletten. Begge baser har 30 storbarn hver, fordelt på gruppene Lilla (3-åringene), Orange (4-åringene) og førskolegruppa Grønn. Aastahagen vil gradvis utvide når barnetilveksten øker i Trondheim.

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30

Ferietilkobling
Det er gjort vedtak om at alle kommunale barnehager i Trondheim holder stengt 3 uker i fellesferien. For sommeren 2024 gjelder denne uke 28, 29 og 30

Jul/påske: Samarbeidsutvalget har fattet vedtak om at jul og påske behovsprøver, men med redusert åpningstid 08.00-16.00.

Vi har stengt onsdag før påske, samt jul- og nyttårsaften.

Kosthold og kostpenger

Kostpenger er 400 kroner per måned.

En dag i uken serverer vi et fiskemåltid fra Prima catering. De resterende dagene har brødmat, knekkebrød, kornblandinger eller havregrøt til lunsj. Vi tilbyr barna et godt utvalg av både frukt og grønnsaker

Vårt syn på barn

Aastahagen barnehage jobber inspirert av det pedagogiske arbeidet som er utviklet i kommunale barnehager i den italienske provinsen Reggio Emilia. Grunnleggeren var barnepsykologen og pedagogen Loris Malaguzzi. Filosofien tar utgangspunkt i barns evne og mulighet til å utvikle sine «100» språk, og har et syn på barnet som ressurssterkt og kompetent.

Reggio Emilia-filosofien ser på tre viktige pedagogiske faktorer i barnas miljø; de voksne, de andre barna og det fysiske miljøet. De skal være helhjertet til stede, la barna få nye kunnskaper, erfaringer, utfordringer og spennende opplevelser i det fysiske rom. To viktige begrep i denne filosofien er demokrati og medvirkning. Barnehagen vektlegger barns medvirkning og tar utgangspunkt i barna og deres interesser, spørsmål og nysgjerrighet i vårt innhold og våre arbeidsmåter. Gjennom en slik medvirkning forberedes barnet til deltakelse i et demokratisk samfunn. På Aastahagen lager vi ikke fastlåste planer for barna, men er åpne for å følge deres «spor» i hverdagen.

"Hvis et barn skal kunne velge, må det kjenne mulighetene", Loris Malaguzzi.

 

Årsplan

Årsplan 2023-26 

Miljøposer

Høsten 2012 gjennomførte Aastahagen, sammen med Tordenskjold barnehage et pilotprosjekt, hvor vi i samarbeid med Grønn barneby fikk produsert miljøposer som et miljøtak. I løpet av 3 måneder reduserte vi forbruket med 4000 plastposer. Miljøposene blir brukt hver gang det er behov for å sende hjem vått og skittent tøy, og de skal ligge tilgjengelig i barnehagen hver dag. Posene blir benyttet gjennom hele barnehageløpet til barnet, og er laget for å tåle bruk over flere år.

Miljøpose

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Aastahagen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

  • Avdelingsleder: Sissel Opdal Ligård, telefon: 91 78 50 55
  • Fargeklatten (Storbarn) telefon: 95 30 24 36 / 94 88 17 32
  • Paletten (Storbarn) telefon: 95 30 31 11 / 95 30 24 39
  • Malerskrinet (Småbarn) telefon: 95 30 32 83 / 95 30 35 51
  • Atelieet (småbarn) telefon: 95 30 30 64 / 95 30 31 56

TK-kode: 012118

Adresse: Kommandovegen 5, 7045 TRONDHEIM

Leder

Astrid Sørensen Røkke
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Veronika Stein Andreassen

Barne/ung.arb.

E-post:

Stine S Cathrin Aspelund

Pedagogisk leder III

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Landsem Beckstrøm

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Jørgen Giovanni Benum

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Anita Berge

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Juliana Cabral De Lima

Kontorfagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Malgorzata Dalinkiewicz

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Lone Engan

Miljøveileder IV

E-post:

Marit Gjøen

Barnehagelærer m/master

Telefon:

E-post:

Elin Marie Jakobsen

Barnehagelærer III

E-post:

Jørgen Johansen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Jorun Bjørge Karlsvik

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Kojan Kristensen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Opdal Ligård

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Hilde Nyrønning

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Hilde Rinnan

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Hanna Bøgseth Schistad

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Valentina Sjong

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Lisbet Snøfugl Storvik

Pedagogisk leder I

E-post:

Bodil Hellebust Strand

Pedagogisk leder

E-post:

Gry Strømme

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Hilde Strømsvåg

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Vilde Breida Sæther

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Irene Trøgstad

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Mette Trøgstad

Pedagogisk leder I

Telefon:

E-post:

Hege Anita Vagnild

Pedagogisk leder IV

E-post:

Tone Velve

Barne/ung.arb.

E-post:

Marnie Vikan

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Hanne Cathrine Weglo

Pedagogisk leder

E-post:

Sist oppdatert: 12.03.2024

012118

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward