Byneset barnehager

Kontakt Byneset barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til Byneset barnehager

Byneset barnehager består av Spongdal barnehage og Rye barnehage.

Vi har både fjell, fjære og skog som vårt nærområde.

Spongdal barnehage ligger ved golfbanen. Vi har en småbarnsgruppe og en storbarnsgruppe.

Rye barnehage har to småbarnsgrupper og to storbarnsgrupper.

Åpningstider

Åpningstid mandag-fredag kl. 07.00-16.45.

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

Sommerstengt i tre uker. I 2024 er Byneset barnehager stengt i ukene 28, 29 og 30

Kostpenger

Kroner 375 per måned.

Årsplan

Årsplan del 1 - pedagogisk plattform

Årshjul 2023-24

Prosjekt

Bedre sammen

 

Liten og ny

Barnehagen deltok 2019-2020 i Trondheim kommunes folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. Vi bruker elementer fra Liten og ny i tilvenning.  Vi anbefaler 5 dager foreldreaktiv tilvenning for nye barn. Foreldre er da aktivt deltakende sammen med barnet i barnehagen de fem første dagene

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge), det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om Liten og ny

Læringsmiljøprosjektet

Byneset barnehager deltok i Læringsmiljøprosjektet, i regi av Udir 2018-2020. Gjennom prosjektet har personalet jobbet med læringsmiljø, forebygging og avdekking av mobbing. Barnehagen fikk veiledning fra Læringsmiljøsenteret underveis.

I forlengelsen av læringsmiljøprosjektet har Byneset barnehager valgt å fokusere på kvalitet i relasjoner.

Flerfaglig blikk

Barnehagen deltar i kvalitetsprogrammet flerfaglig blikk i perioden 2018-2020.

Dette er en del av Trondheim kommunes satsing på kompetanseheving og tidlig innsats i barnehagene.

Les mer om Flerfaglig blikk.

Miljøarbeid

Vi er opptatt av å bidra til positive holdninger og handlinger for å ta vare på miljøet. Byneset barnehager er sertifisert med Grønt Flagg. Arbeidet koordineres av miljørådet, som barna får ta del i siste året i barnehagen. 

Miljøhandlingsplan 2022-23

Brukermedvirkning

Alle foresatte er en del av barnehagens foreldreråd.

Vi legger til rette for brukermedvirkning i egne samarbeidsutvalg for Spongdal og Rye barnehage og et koordinerende samarbeidsutvalg for enheten Byneset barnehager. Foresatte og ansatte er likt representert i begge fora.

Koordinerende samarbeidsutvalg for Byneset barnehager 2023-24

Foreldrerepresentanter:

Ansatterepresentanter:

Møtereferat koordinerende samarbeidsutvalg (tidligere brukerråd)

Referat fra samarbeidsutvalg 17.03.22

Referat fra samarbeidsutvalg 31.01.22

Referat fra samarbeidsutvalg 17.01.22

Referat fra samarbeidsutvalg 14.12.21

Referat fra samarbeidsutvalg 11.05.21

Referat fra samarbeidsutvalg 10.03.21

Referat fra samarbeidsutvalg 20.01.21

Referat fra samarbeidsutvalg 30.11.20

Referat fra brukerråd 03.09.20

Referat fra brukerråd 11.05.20

Referat fra brukerråd 16.04.20

Referat fra brukerråd 05.02.20

Referat fra brukerråd 19.11.19

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byneset barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062132

Adresse: Spongdalsvegen 67-69, 7070 BOSBERG

Leder

Trine Røhmen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Helen Lund Hoff

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Irene Sandnes Larsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Tiril Eriksen Megård

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Hege Nordstrand

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Eli Oshaug

Miljøveileder II

Telefon:

E-post:

Elin Vedø Strand

Konsulent

Telefon:

E-post:

Åshild Sundal

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Amanda Bakken Tøndevold

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 09.02.2024

062132

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward