Hjem Byneset barnehager

Byneset barnehager

Kontakt Byneset barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til Byneset barnehager

Byneset barnehager består av Spongdal barnehage og Rye barnehage.

Vi har både fjell, fjære og skog som vårt nærområde.

Spongdal barnehage ligger ved golfbanen. Vi har en småbarnsgruppe og en storbarnsgruppe.

Rye barnehage har to småbarnsgrupper og to storbarnsgrupper. 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.00 - 16.45 

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske

Sommerstengt i tre uker. Sommeren 2021 er barnehagen stengt i uke 28, 29 og 30

Kostpenger

Kroner 300 per måned, ved ordinær drift

Med nåværende koronasituasjon og drift på gult eller rødt nivå, har barnehagen begrenset kosttilbud. Kostpenger er da 150 kroner per måned

 Årsplan

Årsplan 2018 - 2020 Byneset barnehager

Prosjekt

Barn og rom
Liten og ny

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehagen. 

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge), det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om Liten og ny

Læringsmiljøprosjektet

Byneset barnehager deltok i Læringsmiljøprosjektet, i regi av Udir 2018-2020. Gjennom prosjektet har personalet jobbet med læringsmiljø, forbygging og avdekking av mobbing. Barnehagen fikk veiledning fra Læringsmiljøsenteret underveis.

I forlengelsen av læringsmiljøprosjektet har Byneset barnehager valgt å fokusere på kvalitet i relasjoner.

Flerfaglig blikk

Barnehagen deltar i kvalitetsprogrammet flerfaglig blikk i perioden 2018-2020.

Dette er en del av Trondheim kommunes satsing på kompetanseheving og tidlig innsats i barnehagene.

Les mer om Flerfaglig blikk

Miljøarbeid

Vi er opptatt av å bidra til positive holdninger og handlinger for å ta vare på miljøet. Byneset barnehager er sertifisert med Grønt Flagg.  Arbeidet koordineres av miljørådet, som består av 4 ansatte og 6 barn.

Miljøhandlingsplan 2020-21

Brukerråd

Brukerråd ved Byneset barnehager består av 3 representanter fra foreldregruppen, representanter fra personalet, avdelingsleder og styrer.

Referat fra brukerråd 19.11.2019

Referat fra brukerråd 05.02.2020

Referat fra brukerråd 16.04.2020

Referat fra brukerråd 11.05.2020

Referat fra brukerråd 03.09.2020

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

05.05.2014:

Lovlighetskontroll

Retting gjennomført 25.05.2014 

16.05.2013:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Spongdal barnehage)

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

24.05.2016: 

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Rye barnehage 

Avvik er rettet og saken er avsluttet. 

20.09.19: 

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byneset barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006