Hjem Byneset barnehager

Byneset barnehager

Kontakt Byneset barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til Byneset barnehager

Byneset barnehager består av Spongdal barnehage og Rye barnehage.

Vi har både fjell, fjære og skog som vårt nærområde.

Spongdal barnehage ligger ved golfbanen. Vi har en småbarnsgruppe og en storbarnsgruppe.

Rye barnehage har to småbarnsgrupper og to storbarnsgrupper.

Åpningstider

Åpningstid mandag-fredag kl. 07.00-16.45.

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

Sommerstengt i tre uker. Sommeren 2021 er barnehagen stengt i uke 28, 29 og 30.

Kostpenger

Kroner 340 per måned

Årsplan

Årsplan 2018-2020 Byneset barnehager

Årsplan Byneset barnehager 2021

Prosjekt

Liten og ny

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehagen.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge), det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om Liten og ny

Læringsmiljøprosjektet

Byneset barnehager deltok i Læringsmiljøprosjektet, i regi av Udir 2018-2020. Gjennom prosjektet har personalet jobbet med læringsmiljø, forebygging og avdekking av mobbing. Barnehagen fikk veiledning fra Læringsmiljøsenteret underveis.

I forlengelsen av læringsmiljøprosjektet har Byneset barnehager valgt å fokusere på kvalitet i relasjoner.

Flerfaglig blikk

Barnehagen deltar i kvalitetsprogrammet flerfaglig blikk i perioden 2018-2020.

Dette er en del av Trondheim kommunes satsing på kompetanseheving og tidlig innsats i barnehagene.

Les mer om Flerfaglig blikk.

Miljøarbeid

Vi er opptatt av å bidra til positive holdninger og handlinger for å ta vare på miljøet. Byneset barnehager er sertifisert med Grønt Flagg. Arbeidet koordineres av miljørådet, som består av 4 ansatte og 6 barn.

Miljøhandlingsplan 2020-21

Brukermedvirkning

Alle foresatte er en del av barnehagens foreldreråd.

Vi legger til rette for brukermedvirkning i egne samarbeidsutvalg for Spongdal og Rye barnehage og et koordinerende samarbeidsutvalg for enheten Byneset barnehager. Foresatte og ansatte er likt representert i begge fora.

Koordinerende samarbeidsutvalg for Byneset barnehager 2020-21

Leder: Anne Jorun Frøset Wik (foreldre)

Nestleder: Gunn Røstum (ansatt)

Carina Monstad (foreldre)

Sissel Mikalsen (ansatt)

Møtereferat koordinerende samarbeidsutvalg (tidligere brukerråd)

Referat fra samarbeidsutvalg 10.03.21

Referat fra samarbeidsutvalg 20.01.21

Referat fra samarbeidsutvalg 30.11.20

Referat fra brukerråd 03.09.20

Referat fra brukerråd 11.05.20

Referat fra brukerråd 16.04.20

Referat fra brukerråd 05.02.20

Referat fra brukerråd 19.11.19

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

05.05.2014:

Lovlighetskontroll

Retting gjennomført 25.05.2014

16.05.2013:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Spongdal barnehage)

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

24.05.2016:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Rye barnehage

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

20.09.19:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byneset barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 06.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006