Spongdal barnehage

Spongdal barnehage

Kontakt Spongdal barnehage

Se kart

Organisering

For mer informasjon om oss, se Byneset barnehager

Velkommen til Spongdal barnehage

Spongdal barnehage er en 2- avdelings barnehage med èn småbarnsavdeling (0-3 år) og èn storbarnsavdeling (3-6 år). Barnehagen ligger sentralt på Spongdal, med golfbanen og helse -og velferdssenteret som nærmeste nabo. 

Til sammen er det ca 30 barnehageplasser.

Elgstua 0-3 år

Avdelingen nås direkte på telefon 94 87 06 52

Elgstua har 11 barn i alderen 0-3 år

Oksbæljen 3-6 år

Avdelingen nås direkte på telefon 91 10 20 19

Oksbæljen har 20 barn i alderen 3-6 år

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Brukermedvirkning

Alle foreldre er en del av barnehagens foreldreråd.

Samarbeidsutvalget gir råd til leder i saker som vedrører barnehagens drift. Foreldre og ansatte er likt representert.

Samarbeidsutvalg 2021-22

Carina Jeanette Monstad - leder, foreldrerepresentant

Betty Helland - foreldrerepresentant

Jorun Kristin Volden Hoem - ansattrepresentant

Gunn-Iren Næss - ansattrepresentant

Møtereferat fra samarbeidsutvalget

Referat 03.11.21

Referat 11.11.20

FAU 2021-22

Thea Hellesø

Sandra Olsen

Mia Wolden Langlo

Livsglede

Spongdal barnehage er "livsglede-barnehage". Vi besøker jevnlig Byneset helse - og velferdssenter, for å spre glede på tvers av generasjoner.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • 12. august 2024
  • 13. august 2024
  • 31. januar 2025
  • 23. juni 2025
  • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Tilsynsrapporter

20.09.19: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler  - Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Spongdal barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062116

Adresse: Bråmyra 78, 7074 SPONGDAL

Leder

Åshild Sundal
Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 22.11.2023

062116

Fant du det du lette etter?