Hjem Lade barnehagerStabburet barnehage

Stabburet barnehage

Kontakt Stabburet barnehage

Se kart

Du finner oss på Lade, midt i et område fullt av natur og historie! Basene våre har navn etter to av våre nærområder: Grønlia og Kjerringberget. Basene er inndelt i 2 grupper hver. Grønlia: Gruppe Vinter og gruppe Høst. Kjerringberget: Gruppe Vår og gruppe Sommer.

Stabburet barnehage er tilpasset for aldersgruppen 3-6 år. Her legger vi enda større vekt på barnets medvirkning til sin hverdag. Barnehagen er bygget etter verkstedsprinsippet og rommene kan endres i takt med tema og interesse. Vår kjernetid er fra kl. 09.00 til kl. 14.00. Det vil si at tilrettelagte aktiviteter skjer i dette tidsrommet. Barna er da delt inn i sine grupper med faste voksne.

Visjon og verdisyn

Ved Lade barnehager har vi et særlig fokus på  anerkjennelse av barna som subjekt, på mangfold, toleranse, og raushet overfor hverandres forskjeller.

Å anerkjenne barnet som subjekt, betyr at vi skal møte barna med en likeverdig holdning. Dette gjør vi gjennom å akseptere barnet slik det er, med å ta barnets perspektiver samt å lytte til barnas «hundre språk». Det handler om å se barnet som et eget individ, som kanskje ikke skal passe inn i alle konvensjoner.

Gjennom vårt arbeid i barnehagen ønsker  å vise barna det rom av ulikheter som gjør at nettopp jeg er meg og du er deg samt gi erfaringer og lærdom slik at vi evner å utøve toleranse overfor vårt mangfold. Vi ønsker å utvikle lærdom om at hver og en er viktige sammen for å skape et trygt og fruktbart læringsmiljø for alle, - slik blir det godt å være meg!

Dette verdisynet skal være synlig i alt vi gjør i barnehagen, gjennom de aktivitetene vi har planlagt så vel som våre spontane aktiviteter.

Åpningstider

Kl. 07.15-16.45

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stabburet barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 13.02.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006