Hjem Lade barnehagerStabburet barnehage
Plasthansker fylt med farget vann hengende fra tak ute.

Stabburet barnehage

Kontakt Stabburet barnehage

Se kart

Stabburet barnehage

Stabburet barnehage har to baser, Grønlia og Kjerringberget. På hver base er det tre grupper med inntil 14 barn i hver gruppe. Grønlia har gruppene Grønn, Lilla og Oransje og Kjerringberget har gruppene Blå, Gul og Rød. I barnehagen er det 80 barn i alderen 3-6 år.

Barnehagen tilhører Lade barnehager.

Du finner oss på Lade, midt i et område fullt av natur og historie!

Åpningstider

Kl. 07.15-16.45

Mer informasjon finner du på Lade barnehager.

Lade barnehager

Visjon og verdisyn

Ved Lade barnehager har vi et særlig fokus på anerkjennelse av barna som subjekt, på mangfold, toleranse, og raushet overfor hverandres forskjeller.

Å anerkjenne barnet som subjekt, betyr at vi skal møte barna med en likeverdig holdning. Dette gjør vi gjennom å akseptere barnet slik det er, med å ta barnets perspektiver samt å lytte til barnas «hundre språk». Det handler om å se barnet som et eget individ, som kanskje ikke skal passe inn i alle konvensjoner.

Gjennom vårt arbeid i barnehagen ønsker å vise barna det rom av ulikheter som gjør at nettopp jeg er meg og du er deg samt gi erfaringer og lærdom slik at vi evner å utøve toleranse overfor vårt mangfold. Vi ønsker å utvikle lærdom om at hver og en er viktige sammen for å skape et trygt og fruktbart læringsmiljø for alle, - slik blir det godt å være meg!

Dette verdisynet skal være synlig i alt vi gjør i barnehagen, gjennom de aktivitetene vi har planlagt så vel som våre spontane aktiviteter.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stabburet barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Grønlia

Grønn: 48 25 98 45

Oransje: 46 83 74 52

Lilla: 48 26 04 93

Kjerringberget

Blå: 48 07 49 42

Gul: 46 95 01 83

Rød: 90 29 07 25

Sentralbord

Sist oppdatert: 20.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006