Stabburet barnehage

Plasthansker fylt med farget vann hengende fra tak ute.

Kontakt Stabburet barnehage

Se kart

For mer informasjon om oss, se Lade barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Stabburet barnehage

Stabburet barnehage er en basebarnehage med 84 plasser fordelt på to baser, Grønlia og Kjerringberget. 
Det jobber 15 ansatte som daglig legger til rette for at barn, voksne og foreldre har det trygt og godt i barnehagen. 

Baser, grupper og kjernetid
På hver base er det 42 plasser. Basene er organisert videre i 2 fargegrupper med 21 plasser per gruppe.

Grønlia består av fargegruppene Oransje og Grønn. 

Kjerringberget består av fargegruppene Blå og Rød. 

Fargegruppene samles hver for seg i kjernetiden (09:00-14:00), og det er her hovedvekten av planlagt og organisert aktivitet vil ligge. 
På morgen og ettermiddag, samt ved behov, samarbeider vi basevis. Hver fredag er barna aldersinndelt, både med samarbeid på tvers av basene og småbarnshusene våre, Korsvika og Østmarkneset.

Åpningstider

Kl. 07.15-16.45

Verdier

Verdier
Vi jobber kontinuerlig med fokus på å gi barn en BÆREKRAFTIG BARNDOM - dette gjelder med tanke på  natur, sosialt og økonomisk.

Vi ønsker å gi barn best mulig forutsetninger for utvikling og progresjon i samarbeid med barnas hjem. Vi er 40 ansatte som gjør vårt aller beste for barna hver dag i barnehagen

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

I de neste to årene deltar vi i Lade barnehager i Læringsmiljøprosjektet. Prosjektet, i regi av Læringsmiljøsenteret og Utdanningsdirektoratet, sikter seg inn på å øke kompetansen til hele personalet for å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Vi ønsker, sammen med foreldre, å utvikle et lærende miljø som fremmer trygge og gode miljøer for alle barn.

Læringsmiljøprosjektet

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • 12. august 2024
  • 13. august 2024
  • 31. januar 2025
  • 23. juni 2025
  • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Tilsynsrapporter

22.09.2020 Tilsyn etter lov om barnehager
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stabburet barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Grønlia

Grønn: 48 25 98 45

Oransje: 46 83 74 52

Base Grønlia: 48 26 04 93

Kjerringberget

Blå: 48 07 49 42

Rød: 46 95 01 83

Base Kjerringberget: 90 29 07 25

Sentralbord

TK-kode: 012111

Adresse: Gunnlaugs vei 15, 7040 TRONDHEIM

Leder

Rune Midtlyng
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 26.04.2024

012111

Fant du det du lette etter?