Stabburet barnehage

Plasthansker fylt med farget vann hengende fra tak ute.

Kontakt Stabburet barnehage

Se kart

For mer informasjon om oss, se Lade barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Stabburet barnehage

Stabburet barnehage har to baser, Grønlia og Kjerringberget. På hver base er det tre grupper med inntil 14 barn i hver gruppe. Grønlia har gruppene Grønn, Lilla og Oransje og Kjerringberget har gruppene Blå, Gul og Rød. I barnehagen er det 80 barn i alderen 3-6 år.

Barnehagen tilhører Lade barnehager.

Du finner oss på Lade, midt i et område fullt av natur og historie!

Åpningstider

Kl. 07.15-16.45

Visjon og verdisyn

Ved Lade barnehager har vi et særlig fokus på anerkjennelse av barna som subjekt, på mangfold, toleranse, og raushet overfor hverandres forskjeller.

Å anerkjenne barnet som subjekt, betyr at vi skal møte barna med en likeverdig holdning. Dette gjør vi gjennom å akseptere barnet slik det er, med å ta barnets perspektiver samt å lytte til barnas «hundre språk». Det handler om å se barnet som et eget individ, som kanskje ikke skal passe inn i alle konvensjoner.

Gjennom vårt arbeid i barnehagen ønsker å vise barna det rom av ulikheter som gjør at nettopp jeg er meg og du er deg samt gi erfaringer og lærdom slik at vi evner å utøve toleranse overfor vårt mangfold. Vi ønsker å utvikle lærdom om at hver og en er viktige sammen for å skape et trygt og fruktbart læringsmiljø for alle, - slik blir det godt å være meg!

Dette verdisynet skal være synlig i alt vi gjør i barnehagen, gjennom de aktivitetene vi har planlagt så vel som våre spontane aktiviteter.

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

I de neste to årene deltar vi i Lade barnehager i Læringsmiljøprosjektet. Prosjektet, i regi av Læringsmiljøsenteret og Utdanningsdirektoratet, sikter seg inn på å øke kompetansen til hele personalet for å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Vi ønsker, sammen med foreldre, å utvikle et lærende miljø som fremmer trygge og gode miljøer for alle barn.

Læringsmiljøprosjektet

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Tilsynsrapporter

22.09.2020 Tilsyn etter lov om barnehager
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stabburet barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Grønlia

Grønn: 48 25 98 45

Oransje: 46 83 74 52

Lilla: 48 26 04 93

Kjerringberget

Blå: 48 07 49 42

Gul: 46 95 01 83

Rød: 90 29 07 25

Sentralbord

TK-kode: 012111

Adresse: Gunnlaugs vei 15, 7040 TRONDHEIM

Leder

Rune Midtlyng
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 28.11.2023

012111

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward