Lade barnehager

Barnehender som utforsker kvist.

Velkommen til Lade barnehager

Vi har 134 plasser for barn i alderen 0-6 år. Våre barnehager Stabburet, Korsvika og Østmarkneset, jobber sammen om et felles pedagogisk grunnsyn. For oss er det viktig å skape en trygg og omsorgsfull hverdag.

Barn må stimuleres til å tenke selv og oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Barna formidler sine synspunkt ved språk, kroppsspråk og andre følelsesmessige uttrykk. Det krever lydhøre og tilstedeværende voksne som tar barn på alvor.

Åpningstider

 • Stabburet: kl. 07.15-16.45
 • Korsvika: kl. 07.30-16.30
 • Østmarkneset: kl. 07.30-16.30

Sommerstengt

Lade barnehager har feriestengt i ukene 28, 29 og 30.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Alle barnehager skal ha et foreldreråd. Alle foreldre til barn i barnehagen er med i foreldrerådet, og velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget tilsvarer barnehagelovens bestemmelse, § 4 om samarbeidsutvalg, og skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte, slik at hver av gruppene er likt representert.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene.

Samarbeidsutvalg 2023/2024, foreldrerepresentanter

Østmarkneset barnehage:

 • Kari Ella Read -
 • Fredrik Berg -

Korsvika barnehage:

 • Torbjørn Vang -
 • Nora Røsshag -

Stabburet barnehage:

 • Sara Brækhus Zambon -  
 • Møyfrid Johanne Kjølsdal -  

Referater samarbeidsutvalg

Årsplan

Årsplan 2023

Årsplan 2022

Årsplan 2021

Årsplan 2020

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

I de neste to årene deltar vi i Lade barnehager i Læringsmiljøprosjektet. Prosjektet, i regi av Læringsmiljøsenteret og Utdanningsdirektoratet, sikter seg inn på å øke kompetansen til hele personalet for å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Vi ønsker, sammen med foreldre, å utvikle et lærende miljø som fremmer trygge og gode miljøer for alle barn.

Læringsmiljøprosjektet

Liten og ny i barnehagen logo

Liten og ny i barnehagen

På Lade barnehager har vi foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Barn og foreldre inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet i barnehagen minimum fem dager. Tilvenningsmodellen er utviklet gjennom prosjektet “Liten og ny i barnehagen”.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Kostpenger

Kostpenger for Lade barnehager er 300,- per måned.

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

0

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lade barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 012131

Adresse: Gunnlaugs vei 15, 7040 TRONDHEIM

Leder

Rune Midtlyng
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Bjørn Brynildsen

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Toril Kristiansen

Konsulent

Telefon:

E-post:

Birgitte Olsen

Pedagogisk leder m/master

Telefon:

E-post:

Duygu Uztosun

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 06.03.2024

012131

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward