Hjem Lade barnehager

Lade barnehager

Kontakt Lade barnehager

Se kart

Velkommen til Lade barnehager

Vi har 134 plasser for barn i alderen 0-6 år. Våre barnehager Stabburet, Korsvika og Østmarkneset, jobber sammen om et felles pedagogisk grunnsyn. For oss er det viktig å skape en trygg og omsorgsfull hverdag. 

Barn må stimuleres til å tenke selv og oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Barna formidler sine synspunkt ved språk, kroppsspråk og andre følelsesmessige uttrykk. Det krever lydhøre og tilstedeværende voksne som tar barn på alvor.

Åpningstider

Stabburet: kl. 07.15-16.45

Korsvika: kl. 07.30-16.30

Østmarkneset: kl. 07.30-16.30

Sommerstengt

Lade barnehager har feriestengt i ukene 28, 29 og 30.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Alle barnehager skal ha et foreldreråd. Alle foreldre til barn i barnehagen er med i foreldrerådet, og velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget tilsvarer barnehagelovens bestemmelse, § 4 om samarbeidsutvalg, og skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte, slik at hver av gruppene er likt representert.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene.

Samarbeidsutvalg 2020/2021, foreldrerepresentanter

Østmarkneset barnehage:

 • Ingrun Bye Sommerstad 
 • Elena Péres
 • Natalie Nordberg (vara)
 • Terje Hagen Hegvold (vara)

Korsvika barnehage:

 • Hilde Jorunn Kvamme
 • Eva Merete Kvalstad Håkansson
 • Maren Engh Johnsen (vara)
 • Runa Marie Karlsen Fallrø (vara)

Stabburet barnehage:

 • Jon Ragnar Viggen
 • Ragne Rønning
 • Brage Kruger - Stokke
 • Anne Pintzka (vara)
 • Øystein Flølo(vara)
 • Stine Krohn(vara)

Referater samarbeidsutvalg

Årsplan

Årsplan 2021

Årsplan 2020

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken ette tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge NTNU). Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om prosjektet

Informasjonsbrosjyre - Liten og ny i barnehagen

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

22.09.2020

Tilsynsrapport for stedlig tilsyn ved Lade barnehager

Vedtak med pålegg om retting etter tilsyn Lade barnehager

15.01.2015:

Tilsynsrapport etter forskrift om miljørettet helsevern

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

05.02.2014:

Tilsynsrapport - hendelsesbasert tilsyn Lade

22.05.2013:

Tilsynsrapport - lovlighetskontroll Lade

Rettet 01.12.2013

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lade barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006