Østmarkneset barnehage

Barnemaleri laget med bobleplast.

Kontakt Østmarkneset barnehage

Se kart

For mer informasjon om oss, se Lade barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Østmarkneset barnehage

Østmarkneset barnehage har to avdelinger, Ormen Lange og Tordenskiold. I barnehagen er det 28 barn i alderen 0-3 år.

Barnehagen tilhører Lade barnehager. Det året barna fyller 3 år flytter de over til våre storbarnsbaser på Stabburet barnehage.

Barnehagen ligger fint til ytterst på Lade. Her er vi midt i et historisk område og svært naturskjønne omgivelser. Vårt nærmiljø byr på flotte strender og nydelige turområder i skog og mark.

Åpningstider

Kl. 07.30-16.30.

Visjon og verdisyn

Ved Lade barnehager har vi et særlig fokus på anerkjennelse av barna som subjekt, på mangfold, toleranse, og raushet overfor hverandres forskjeller.

Å anerkjenne barnet som subjekt, betyr at vi skal møte barna med en likeverdig holdning. Dette gjør vi gjennom å akseptere barnet slik det er, med å ta barnets perspektiver samt å lytte til barnas «hundre språk». Det handler om å se barnet som et eget individ, som kanskje ikke skal passe inn i alle konvensjoner.

Gjennom vårt arbeid i barnehagen ønsker å vise barna det rom av ulikheter som gjør at nettopp jeg er meg og du er deg samt gi erfaringer og lærdom slik at vi evner å utøve toleranse overfor vårt mangfold. Vi ønsker å utvikle lærdom om at hver og en er viktige sammen for å skape et trygt og fruktbart læringsmiljø for alle; slik blir det godt å være meg!

Dette verdisynet skal være synlig i alt vi gjør i barnehagen, gjennom de aktivitetene vi har planlagt så vel som våre spontane aktiviteter.

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

I de neste to årene deltar vi i Lade barnehager i Læringsmiljøprosjektet. Prosjektet, i regi av Læringsmiljøsenteret og Utdanningsdirektoratet, sikter seg inn på å øke kompetansen til hele personalet for å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Vi ønsker, sammen med foreldre, å utvikle et lærende miljø som fremmer trygge og gode miljøer for alle barn.

LæringsmiljøprosjektetLiten og ny i barnehagen logo

Liten og ny i barnehagen

På Lade barnehager har vi foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Barn og foreldre inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet i barnehagen minimum fem dager. Tilvenningsmodellen er utviklet gjennom prosjektet “Liten og ny i barnehagen”.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Tilsynsrapporter

22.09.2020 Tilsyn etter lov om barnehager
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Østmarkneset barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Østmarkneset

Tordenskiold: 90 01 32 52

Ormen Lange: 48 27 58 47

Sentralbord

TK-kode: 012113

Adresse: Harry Borthens vei 3, 7040 TRONDHEIM

Leder

Rune Midtlyng
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 28.11.2023

012113

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward