Hjem Lade barnehagerØstmarkneset barnehage
Barnemaleri laget med bobleplast.

Østmarkneset barnehage

Kontakt Østmarkneset barnehage

Se kart

Organisering

Østmarkneset barnehage

Østmarkneset barnehage har to avdelinger, Ormen Lange og Tordenskiold. I barnehagen er det 28 barn i alderen 0-3 år.

Barnehagen tilhører Lade barnehager. Det året de fyller 3 år flytter de over til våre storbarnsbaser på Stabburet barnehage.

Barnehagen ligger fint til ytterst på Lade. Her er vi midt i et historisk område og svært naturskjønne omgivelser. Vårt nærmiljø byr på flotte strender og nydelige turområder i skog og mark.

Åpningstider

Kl. 07.30-16.30.

Mer informasjon finner du på Lade barnehager.

Lade barnehager

Visjon og verdisyn

Ved Lade barnehager har vi et særlig fokus på anerkjennelse av barna som subjekt, på mangfold, toleranse, og raushet overfor hverandres forskjeller.

Å anerkjenne barnet som subjekt, betyr at vi skal møte barna med en likeverdig holdning. Dette gjør vi gjennom å akseptere barnet slik det er, med å ta barnets perspektiver samt å lytte til barnas «hundre språk». Det handler om å se barnet som et eget individ, som kanskje ikke skal passe inn i alle konvensjoner.

Gjennom vårt arbeid i barnehagen ønsker å vise barna det rom av ulikheter som gjør at nettopp jeg er meg og du er deg samt gi erfaringer og lærdom slik at vi evner å utøve toleranse overfor vårt mangfold. Vi ønsker å utvikle lærdom om at hver og en er viktige sammen for å skape et trygt og fruktbart læringsmiljø for alle, - slik blir det godt å være meg!

Dette verdisynet skal være synlig i alt vi gjør i barnehagen, gjennom de aktivitetene vi har planlagt så vel som våre spontane aktiviteter.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken ette tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge NTNU). Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om prosjektet

Informasjonsbrosjyre - Liten og ny i barnehagen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Østmarkneset barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Østmarkneset

Tordenskiold: 90 01 32 52

Ormen Lange: 48 27 58 47

Sentralbord

Sist oppdatert: 20.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006