Ladestien barnehager

Ladestien barnehager

Kontakt Ladestien barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Sett, hørt og bekreftet, samspill i et trygt og kreativt miljø

 

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til Ladestien barnehager

Ladestien barnehager er en kommunal barnehage i Trondheim bestående av Ladesletta barnehage og Tiriltoppen barnehage.

Tiriltoppen barnehage

Avdelinger:

 • Fiol, Hvitveis og Blåklokke, 0-3 år
 • Hestehov, Timotei og Rødkløver, 3-5 år

Ladesletta barnehage

Avdelinger:

 • Vann og Jord, 0-3 år
 • Lava, Ild og Luft, 3-5 år

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.15-16.30

Planleggingsdager 2024:

 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024
 • Mandag 12. august 2024
 • Tirsdag 13. august 2024

Barnehagene er stengt dager:

 • Julaften 2024
 • Nyttårsaften 2024
 • Onsdag før Skjærtorsdag 2024

Sommerstengt:

Barnehagen er stengt i ukene 28, 29 og 30 i 2024

Årsplan

Årsplan 2022-2024

Plan for psykososialt miljø

Samarbeidsutvalg Ladestien barnehager 2023-24

Tiriltoppen barnehage

Turid Johanne Madsø Hauan,

Marianne Hoffart,

Vara: Fredrik Oldervik Bengtsen,

Ladesletta barnehage

Trym Sandblost,

Eirik Alderslyst, Nygaard

 

Samarbeidsutvalg og FAU

Barnehageloven har i § 4 nærmere regler for foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen, mens samarbeidsutvalget har representanter for foreldre, ansatte og eier. Bestemmelsen om foreldreråd og samarbeidsutvalg må ses i sammenheng med gjeldende § 1, som fastslår at barn skal gis gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldreråd og samarbeidsutvalg er viktige arenaer for brukermedvirkning. Hver av barnehagene våre har i tillegg Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), som er rettet mot den enkelte barnehage (sosiale arrangementer/miljøtiltak og saker som gjelder den enkelte barnehage), men også melder saker til samarbeidsutvalget.

Kostpenger: 340 kroner per måned

Kostpenger er kr 340 per måned. Det inkluderer lunsj, ettermiddagsmåltid, melk og frukt. Vi vektlegger et sunt og riktig sammensatt kosthold.

Frokost: Barna har med egen matpakke. Melk og vann serveres til. Av og til serverer vi havregrøt.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ladestien barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer til avdelingene/basene

Ladesletta

Base Jord: 90 87 98 51

Base Vann: 90 87 54 31

Base Luft: 90 87 49 01

Base Ild: 90 97 94 06

Base Lava: 90 74 03 50

Tiriltoppen

Rødkløver: 41 12 60 58

Timotei: 97 64 31 71

Hvitveis: 41 10 49 50

Blåklokke: 97 64 37 07

Fiol: 47 65 29 47

Hestehov: 91 67 25 73

 

Kontor: 90 99 63 94

Spesialpedagog Mona Nøstvik: 92 20 74 83

Avdelingsleder Kristin Mortensen: 94 17 00 50

Enhetsleder Linn Asmussen: 48 18 99 15

TK-kode: 012139

Adresse: Lade alle 80A, 7041 TRONDHEIM

Leder

Linn Asmussen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Mette Christiansen

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Joakim Fischer Horrigmo

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Hilde N Johannesen

Spesialpedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Mortensen

Avdelingsleder II

Direktetelefon:

E-post:

Mona Beate Nøstvik

Spesialpedagog

E-post:

Sist oppdatert: 20.03.2024

012139

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward