Hjem Ladestien barnehager
Ladestien barnehager

Ladestien barnehager

Kontakt Ladestien barnehager

Se kart

Organisering

Sett, hørt og bekreftet, samspill i et trygt og kreativt miljø

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til Ladestien barnehager

Ladestien barnehager er en kommunal barnehage i Trondheim bestående av Ladesletta barnehage og Tiriltoppen barnehage.

Tiriltoppen barnehage

Avdelinger:

 • Hestehov og Fiol, 2/3-5 år
 • Hvitveis og Blåklokke, 0-3 år
 • Timotei og Rødkløver, 2-5 år

Ladesletta barnehage

Avdelinger:

 • Vann og Jord, 0-3 år
 • Ild og Luft, 2-5 år
 • Lava (m/friluftprofil), 3-5 år

Ny i barnehagen: Foreldre = trygghet for små barn. Med foreldre til stede får barnet gjøre seg kjent med nytt miljø og nye mennesker i trygge rammer. Gjennom å være sammen i oppstartstiden vil også barnehagepersonalet lettere kunne lære barnet å kjenne, i tillegg til at foreldre får anledning til å gjøre seg kjent med barnehagens rutiner og miljø. Vi legger stor vekt på denne tiden.

Tiriltoppen barnehage er med på forskningsprosjektet Liten og ny i barnehagen som er et forskningsprosjekt som retter seg mot små barns tilvenning til barnehagen og hvordan foreldre og ansatte i samarbeid kan sikre barna en god overgang fra hjem til barnehage. Mer informasjon finnes på Litenogny.com.

Ønsker dere å komme innom på besøk, for å se og hilse på oss, ring; 90 12 29 11 så gjør vi en avtale.

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.15-16.30

Barnehagene holder stengt julaften og nyttårsaften.

Barnehagene er stengt onsdag før Skjærtorsdag.

Sommerstengt 2021: uke 28, 29 og 30

Årsplan

Årsplan 2020/21

Plan psykososialt miljø

Brukerråd og FAU

Barnehageloven har i § 4 nærmere regler for foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen, mens samarbeidsutvalget/brukerråd har representanter for foreldre, ansatte og eier. Bestemmelsen om foreldreråd og samarbeidsutvalg må ses i sammenheng med gjeldende § 1, som fastslår at barn skal gis gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg/brukerråd er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldreråd og samarbeidsutvalg/brukerråd er viktige arenaer for brukermedvirkning. Hver av barnehagene våre har i tillegg Foreldrenes arbeidsutvalg, som er rettet mot den enkelte barnehage (sosiale arrangementer/miljøtiltak og saker som gjelder den enkelte barnehage), men også melder saker til brukerråd.

Kostpenger: 285 kroner per måned

Kostpenger er kr 285 per måned. Det inkluderer lunsj, ettermiddagsmåltid, melk og frukt. Vi vektlegger et sunt og riktig sammensatt kosthold.

Frokost: Barna har med egen matpakke. Melk og vann serveres til. Av og til serverer vi havregrøt.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

04.03.2013, rettet 08.10.2013: Lovlighetskontroll Ladestien.pdf

24.09.2013, rettet 16,12.2013: Tilsynsrapport Ladesletta barnehage.pdf

02.10.2014, rettet 15.12.2015: Tilsynsrapport Tirilltoppen barnehage.pdf

30.10.2018: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ladestien barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer til avdelingene/basene

Ladesletta

Base Jord: 90 87 98 51

Base Vann: 90 87 54 31

Base Luft: 90 87 49 01

Base Ild: 90 97 94 06

Base Lava: 97 99 59 97

Tiriltoppen

Rødkløver: 41 12 60 58

Timotei: 97 64 31 71

Hvitveis: 41 10 49 50

Blåklokke: 97 64 37 07

Fiol: 47 65 29 47

Hestehov: 91 67 25 73

 

Spesialpedagog Mona Nøstvik: 90 74 03 50

Avdelingsleder Kristin Mortensen: 91 59 42 07

Enhetsleder Siri Sandstad: 90 12 29 11

Sist oppdatert: 15.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004