Hjem Ladestien barnehager

Ladestien barnehager

Kontakt Ladestien barnehager

Se kart

Organisering

Sett, hørt og bekreftet, samspill i et trygt og kreativt miljø

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til Ladestien barnehager

Ladestien barnehager er en kommunal barnehage i Trondheim bestående av Ladesletta barnehage og Tiriltoppen barnehage.

Tiriltoppen barnehage

Avdelinger:

Hestehov og Fiol, 2/3-5 år
Hvitveis og Blåklokke, 0-3 år
Timotei og Rødkløver, 2-5 år

Ladesletta barnehage

Avdelinger:

Vann og Jord, 0-3 år
Ild og Luft, 2-5 år
Lava (m/friluftprofil), 3-5 år

Ønsker dere å komme innom for å se og hilse på oss, ring 90122911 så gjør vi en avtale.

Åpningstid: 07.15-16.30.

Barnehagene holder stengt julaften og nyttårsaften. 

Barnehagene er stengt onsdag før Skjærtorsdag.

Sommerstengt 2021: uke 28, 29 og 30 

Planleggingsdager 2020/2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

2020: Fredag 14 august                                                                                Torsdag 8 oktober og fredag 9. oktober

2021: Fredag 29.januar og fredag 18. juni

Årsplan

 

Årsplan 2020/21

Plan psykososialt miljø

Brukerråd og FAU 

Barnehageloven har i § 4 nærmere regler for foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen, mens samarbeidsutvalget/brukerråd har representanter for foreldre, ansatte og eier. Bestemmelsen om foreldreråd og samarbeidsutvalg må ses i sammenheng med gjeldende § 1, som fastslår at barn skal gis gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg/brukerråd er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldreråd og samarbeidsutvalg/brukerråd er viktige arenaer for brukermedvirkning. Hver av barnehagene våre har i tillegg Foreldrenes arbeidsutvalg, som er rettet mot den enkelte barnehage (sosiale arrangementer/miljøtiltak og saker som gjelder den enkelte barnehage), men også melder saker til brukerråd.

Referat brukerråd

 Kostpenger: 285 kroner per måned

Kostpenger er kr 285 per måned. Det inkluderer lunsj, ettermiddagsmåltid, melk og frukt. Vi vektlegger et sunt og riktig sammensatt kosthold.

Frokost: Barna har med egen matpakke. Melk og vann serveres til. Av og til serverer vi havregrøt.

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

04.03.2013, rettet 08.10.2013: Lovlighetskontroll Ladestien.pdf

24.09.2013, rettet 16,12.2013: Tilsynsrapport Ladesletta barnehage.pdf

02.10.2014, rettet 15.12.2015: Tilsynsrapport Tirilltoppen barnehage.pdf

30.10.2018: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ladestien barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer til avdelingene/basene

Ladesletta:

Base Jord: 90879851    

Base Vann: 90875431      

Base Luft : 90874901   

Base Ild: 90979406  

Base Lava: 97995997   

  

Tiriltoppen:

Rødkløver: 411 26 058    

Timotei: 97643171

Hvitveis: 41104950     

Blåklokke: 97643707

Fiol: 47652947    

Hestehov: 91672573   

 

Spesialpedagog Mona Nøstvik: 90740350

Avdelingsleder Kristin Mortensen: 91594207

Konsulent Liv Kristin Brandsegg: 95427806

Enhetsleder Siri Sandstad: 90122911

 

 

 

Sist oppdatert: 08.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004