Ladesletta barnehage

Bilde av Ladesletta barnehage

Kontakt Ladesletta barnehage

Se kart

Organisering

For mer informasjon om oss, se Ladestien barnehager

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ladesletta barnehage har barnegrupper:

 • Vann og Jord 0-3 år
 • Lava, Ild og Luft med 3-5 år

Barnehagen/vi har et variert og spennende uteområde der det er rom for lek, utforsking, konstruksjon. Området er stadig under endring/prosess gjennom prosjekter og ut fra hvor barn og voksnes initiativ ligger/er.

Vi ligger idyllisk og skjermet til, med Ladestien, skogen og sjøen rett utenfor gjerdet. Vi har et fantastisk utgangspunkt for å bruke naturen og går derfor ofte på tur.

Ved Ladesletta barnehage er det en naturlekeplass rett utenfor gjerdet, til glede for alle. Barnehagen har også camp/turmål i nærområdet.

Vi har formingsverksted, scenerom, vannrom og bibliotek. Hver gruppe har sitt eget baserom der vi leker, har samlingsstunder og ulike pedagogiske aktiviteter.

Barnehagen ligger i samme bygg som Ladesletta helse- og velferdssenter (HVS) og har gleden av å være en Livsgledebarnehage. Det betyr at vi har tett samarbeid med helse- og velferdssenteret ved at vi går på besøk, markerer høytider sammen og deltar jevnlig på felles arrangement gjennom året.

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.15-16.30

Planleggingsdager 2024

 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024
 • Mandag 12. august 2024
 • Tirsdag 13. august 2024

Barnehagene er stengt

 • Julaften 2024
 • Nyttårsaften 2024
 • Onsdag før Skjærtorsdag 2024

Sommerstengt

Barnehagen er stengt i ukene 28, 29 og 30 i 2024

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ladesletta barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer til basene

Ladesletta

Base Jord: 90 87 98 51

Base Vann: 90 87 54 31

Base Luft: 90 87 49 01

Base Ild: 90 97 94 06

Base Lava: 90 74 03 50

Kontor: 90 99 63 94

Spesialpedagog Mona Nøstvik: 92 20 74 83

Avdelingsleder Kristin Mortensen: 94 17 00 50

Enhetsleder Linn Asmussen: 48 18 99 15

TK-kode: 012122

Adresse: Lade alle 80A, 7041 TRONDHEIM

Leder

Linn Asmussen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 24.01.2024

012122

Fant du det du lette etter?