Hjem Nardosletta barnehager
Foto av en barnehånd og av en spire i jorden

Nardosletta barnehager

Kontakt Nardosletta barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Vestlia: kl. 07.00-16.30.
Jotunheimen: kl. 07.30-16.30.

Barnehagen har stengt 3 uker om sommeren, fem planleggingsdager i løpet av året, julaften og nyttårsaften og onsdag før påske . 

Barnehagen er stengt i uke 28, 29 og 30. 

Velkommen til oss 

Nardosletta Barnehager ble etablert som ny enhet 01.01.2018. Enheten består av Jotunheimen barnehage og Vestlia barnehager.

Jotunheimen

Jotunheimen barnehage består av 2 avdelinger, Balderbrå som er småbarnsavdeling med 11 barn og Yggdrasil som er storbarn med 20 barn.

Telefon Yggdrasil: 908 68 236 og Balderbrå: 910 04 588.         

 Vestlia

Vestlia består av 2 barnehager:  Bjarnehuset som ligger øverst i Bjarne Ness' veg består av Revehiet og Bjørnehiet som er storbarnsavdelinger (3-5 år) og utegrupper.

Her er det 26 barn i hver avdeling som igjen er delt i 2 grupper på 13.

Arnehuset ligger i Arne Fjellbus veg 1 og har 4 avdelinger: Tommeliten og Veslefrikk er småbarn og består av 10 barn på hver avdeling, Askeladden som også er småbarn og består av 14 barn og Teskjekjerringa som er storbarn og består av 19 barn. 

Telefon Bjørnehiet: 958 24 325

Telefon Revehiet: 974 60 374

Telefon Askeladden: 415 08 626

Telefon Tommeliten : 958 27 394

Telefon Veslefrikk : 974 38 542

"Liten og ny i Barnehagen"

"Liten og ny i Barnehagen" - deltakelse i folkehelseprosjekt

Barnehagen deltok i 2019 i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen.  I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehagen.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen 1 time en gang i uken etter tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen. 

Nardosletta Barnehagers verdigrunnlag

I Nardosletta barnehager skal barna få erfare og forstå verdien av et demokratisk levesett så tidlig som mulig. Vennskap og inkludering, forebygging og gode felles-opplevelser skal gi muligheter for å være gode medborgere.

Personalet skal støtte opp om samtalen ved å innta en lyttende holdning, og få barna til å arbeide med sine egne tanker slik at de ved egen hjelp kan bygge kunnskap om seg selv og verden. Dermed oppdager barna seg selv som individer og innser at fellesskapet er med på å styrke dem i deres individualitet. Slik skal barna gis mange muligheter til gode samtaler hvor undring og ettertanke preger dialogen i lys av toleranse og respekt.

 foto av barn som leker inne i barnehagen

Handlingsplan for arbeid med psykososialt miljø 

Handlingsplan for arbeid med psykososialt miljø i Nardosletta 2018

Beredskapsplan for forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn i Nardosletta barnehager.

 BEREDSKAPSPLAN.pdf

Årsplan

 ÅRSPLAN 2019 - 2023.pdf

Administrasjon

Enhetsleder: Hilde Antonsen, telefon 995 06 297

Avdelingsleder: Line Johanne Sagøy, telefon 928 20 328

Konsulent: Venche Stjern

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

24.03.2015: Barnehagebasert vurdering

27.03.2014, retting gjennomført 14.05.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Vestlia barnehage)

15.04.2016: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Nardo barnehage)

28.02.2019, retting gjennomført 08.04.2019: 
Jotunheimen og Vestlia (Nardosletta) barnehager – Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nardosletta barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Hilde Antonsen, enhetsleder telefon 995 06 297.

Line Johanne Sagøy, avdelingsleder telefon 928 20 328.

Sist oppdatert: 14.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004