Nardosletta barnehager

Foto av en barnehånd og av en spire i jorden

Kontakt Nardosletta barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

 • Vestlia: kl. 07.00-16.30.
 • Jotunheimen: kl. 07.30-16.30.

Barnehagen har stengt 3 uker om sommeren, fem planleggingsdager i løpet av året, julaften og nyttårsaften og onsdag før påske.

Planleggingsdager våren 2024

 • 26.januar
 • 21. juni

Barnehagen er stengt i uke 28, 29 og 30.

Velkommen til oss

Nardosletta Barnehager ble etablert som ny enhet 01.01.2018. Enheten består av Jotunheimen barnehage og Vestlia barnehager.

Jotunheimen

Jotunheimen barnehage består av 2 avdelinger, Balderbrå som er småbarnsavdeling med 11 barn og Yggdrasil som er storbarn med 20 barn.

 • Telefon: Yggdrasil: 90 86 82 36
 • Telefon: Balderbrå: 91 00 45 88
Vestlia

Vestlia består av 2 barnehager: Bjarnehuset som ligger øverst i Bjarne Ness' veg består av Revehiet og Bjørnehiet som er storbarnsavdelinger (3-5 år) og utegrupper.

Her er det 23 barn på hver avdeling som igjen er delt i 2 grupper på 11 og 12.

Arnehuset ligger i Arne Fjellbus veg 1 og har 4 avdelinger: Bukkene Bruse er småbarn og består av 18 barn fordelt i små grupper. Askeladden som også er småbarn og består av 12 barn og Teskjekjerringa er aldersblandet gruppe og består av 13 barn.

 • Telefon Bjørnehiet: 95 82 43 25
 • Telefon Revehiet: 97 46 03 74
 • Telefon Askeladden: 41 50 86 26
 • Telefon Bukkene Bruse: 95 82 73 94/97 43 85 42
 • Telefon Teskjekjerringa: 41 50 94 32
"Liten og ny i Barnehagen"

"Liten og ny i Barnehagen" - deltakelse i folkehelseprosjekt

Barnehagen deltok i 2019 i et folkehelseprosjekt - "Liten og ny i barnehagen". I den forbindelse har vi en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 4-5 dager ved oppstart i barnehagen.

Vi vil invitere i tillegg foreldre og barn til å besøke barnehagen 1 gang en gang i uken etter tildelt plass.

Nardosletta Barnehagers verdigrunnlag

I Nardosletta barnehager skal barna få erfare og forstå verdi av et demokratisk levesett så tidlig som mulig. Vennskap og inkludering, forebygging og gode fellesopplevelser skal gi muligheter for å være gode medborgere.

Personalet skal støtte opp om samtalen ved å innta en lyttende holdning, og få barna til å arbeide med sine egne tanker slik at de ved egen hjelp kan bygge kunnskap om seg selv og verden. Dermed oppdager barna seg selv som individer og innser at fellesskapet er med på å styrke dem i deres individualitet. Slik skal barna gis mange muligheter til gode samtaler hvor undring og ettertanke preger dialogen i lys av toleranse og respekt.

Handlingsplan for arbeid med psykososialt miljø

foto av barn som leker inne i barnehagen

Handlingsplan for arbeid med psykososialt miljø i Nardosletta 2018

Beredskapsplan for forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn i Nardosletta barnehager.

Beredskapsplan

Årsplan

Årsplan 2023-2026

Årsplan 2023 - 2026

Stein saks papirstrategien

En strategi for å bygge sterke barnefellesskap.

"Barn og unge lever sine liv i relasjoner på ulike arenaer. For å forstå barn må vi derfor se og forstå barnet i kontekst, i den sammenheng og i den tiden de lever i."

Kommunedirektøren presenterer med denne strategien kunnskapsgrunnlaget for alle tjenester innenfor oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Barns og unges manglende tilhørighet og ensomhetsfølelse blir blant annet omtalt. Strategien er en veileder for å redusere mobbing, digitale netthets og seksuelle krenker. Teorigrunnlaget for arbeidet blir presentert, og sammen med råd fra innbyggere og ansatte danner dette en ramme for foretrukken praksis.

Den gir tydelig faglig retning på flere områder. Blikket flyttes fra individ til fellesskap. Personers vansker og utfordringer skal i hovedsak forstås, forklares og løses i fellesskapet i samarbeid med tjenestene.

Administrasjon

Enhetsleder: 

Avdelingsleder: Line Johanne Sagøy, telefon 92 82 03 28

Konsulent: Venche Stjern

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nardosletta barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

 

 

TK-kode: 032134

Adresse: Bjarne Ness' veg 31, 7033 TRONDHEIM

Leder

Kjellrid Elen Angelshaug
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Tove Anita Frøstad

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Kari Elisabeth Gåseidnes

Spesialpedagog m/master

E-post:

Carita Schevik

Barne- og ung.arb m/fags 2 år

Direktetelefon:

E-post:

Venche Stjern

Konsulent

Direktetelefon: 95446585 97435947

E-post:

Sist oppdatert: 06.03.2024

032134

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward