Hjem Nardosletta barnehager
Foto av en barnehånd og av en spire i jorden

Nardosletta barnehager

Kontakt Nardosletta barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Vestlia: kl. 07.00-16.30.

Jotunheimen: kl. 07.30-16.30.

Barnehagen har stengt 3 uker om sommeren, fem planleggingsdager i løpet av året, julaften og nyttårsaften og onsdag før påske .

Planleggingsdager  2021:

29. januar - 18.juni - 13.august - 14 og 15 oktober

Barnehagen er stengt i uke 28, 29 og 30.

Velkommen til oss

Nardosletta Barnehager ble etablert som ny enhet 01.01.2018. Enheten består av Jotunheimen barnehage og Vestlia barnehager.

Jotunheimen

Jotunheimen barnehage består av 2 avdelinger, Balderbrå som er småbarnsavdeling med 11 barn og Yggdrasil som er storbarn med 20 barn.

Telefon Yggdrasil: 90 86 82 36 og Balderbrå: 91 00 45 88.

Vestlia

Vestlia består av 2 barnehager: Bjarnehuset som ligger øverst i Bjarne Ness' veg består av Revehiet og Bjørnehiet som er storbarnsavdelinger (3-5 år) og utegrupper.

Her er det 25 barn i hver avdeling som igjen er delt i 2 grupper på 13.

Arnehuset ligger i Arne Fjellbus veg 1 og har 4 avdelinger: Bukkene Bruse er småbarn og består av 20 barn fordelt i små grupper. Askeladden som også er småbarn og består av 14 barn og Teskjekjerringa som er storbarn og består av 18 barn.

Telefon Bjørnehiet: 95 82 43 25

Telefon Revehiet: 97 46 03 74

Telefon Askeladden: 41 50 86 26

Telefon Bukkene Bruse : 95 82 73 94/97 43 85 42

"Liten og ny i Barnehagen"

"Liten og ny i Barnehagen" - deltakelse i folkehelseprosjekt

Barnehagen deltok i 2019 i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehagen.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen 1 time en gang i uken etter tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

Nardosletta Barnehagers verdigrunnlag

I Nardosletta barnehager skal barna få erfare og forstå verdien av et demokratisk levesett så tidlig som mulig. Vennskap og inkludering, forebygging og gode felles-opplevelser skal gi muligheter for å være gode medborgere.

Personalet skal støtte opp om samtalen ved å innta en lyttende holdning, og få barna til å arbeide med sine egne tanker slik at de ved egen hjelp kan bygge kunnskap om seg selv og verden. Dermed oppdager barna seg selv som individer og innser at fellesskapet er med på å styrke dem i deres individualitet. Slik skal barna gis mange muligheter til gode samtaler hvor undring og ettertanke preger dialogen i lys av toleranse og respekt.

foto av barn som leker inne i barnehagen

Handlingsplan for arbeid med psykososialt miljø

Handlingsplan for arbeid med psykososialt miljø i Nardosletta 2018

Beredskapsplan for forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn i Nardosletta barnehager.

BEREDSKAPSPLAN.pdf

Årsplan

ÅRSPLAN 2019 - 2023.pdf

Administrasjon

Enhetsleder: Hilde Antonsen, telefon 99 50 62 97

Avdelingsleder: Line Johanne Sagøy, telefon 92 82 03 28

Konsulent: Venche Stjern

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

24.03.2015: Barnehagebasert vurdering

27.03.2014, retting gjennomført 14.05.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Vestlia barnehage)

15.04.2016: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager (Nardo barnehage)

28.02.2019, retting gjennomført 08.04.2019: Jotunheimen og Vestlia (Nardosletta) barnehager – Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nardosletta barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Hilde Antonsen, enhetsleder telefon 99 50 62 97.

Line Johanne Sagøy, avdelingsleder telefon 92 82 03 28.

Sist oppdatert: 05.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006