Hjem Presthus Gård og Vikåsen barnehager
Barn som klatrer i trær

Presthus Gård og Vikåsen barnehager

Kontakt Presthus Gård og Vikåsen barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til oss

Presthus gård barnehage

Presthus Gård barnehage holder til i en ombygd låve på strekningen mellom Charlottenlund og Ranheim. Her har vi fire avdelinger. Vi har 24 småbarn fordelt på to avdelinger og 46 storbarn fordelt på to avdelinger.

Vikåsen barnehage

Vikåsen barnehage ligger samlokalisert med Vikåsen skole. Uteområdet deler vi med skolen og skogen er nærmeste nabo. Her har vi tre avdelinger. En småbarnsavdeling med 10 barn, en aldersblanding med 15 barn og en storbarnsavdeling med 23 barn.

Åpningstider

Presthus gård og Vikåsen barnehager er åpen 07.15-16.30.

  • Barnehagen er stengt tre uker i fellesferien. I 2021 er barnehagen stengt i uke 28, 29 og 30.
  • Barnehagen holder stengt røde dager, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
  • Vinterferien, påskeferien, sommerferien, høstferien og juleferien er behovsprøvd. Avdelingene og/eller husene kan bli slått sammen.

Kostpenger

Fra 1. august 2019 er prisen på kostpenger 300 kr i måneden.

Pedagogikk

Visjon - "Klar for livet"

Reggio Emilia

Barnehagen vår er inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Dette er en filosofi hvor demokrati, respekt og likeverd er nøkkelord. I tillegg handler Reggio Emilia om et mangfold av uttrykksmåter og læringsmetoder. Barn og voksne undrer seg sammen og barnas interesser tas på alvor. Vi er nysgjerrige, utforsker, oppsøker fakta og lærer sammen. Denne prosessen gir nye erfaringer og opplysninger, noe som danner ny kunnskap. For å skape gode forutsetninger for gode felles opplevelser er det fysiske miljøet, voksenrollen og organisering viktig.

Satsingsområder

Livsmestring og helse

Trygge, varme og anerkjennende relasjoner gir det enkelte barnet gode muligheter for tillit, vekst og utvikling. Det er vi voksne som har ansvar for å bygge gode relasjoner med barna og mellom barna. Å bli rustet for å mestre både motgang og medgang, forutsetter at vi opplever gode relasjoner i samspill med andre barn og voksne. Det er også viktig at barna får erfaringer med å takle vonde følelser, som blant annet kan komme som resultat av motstand og avvisning fra venner. De voksne må ha god relasjonskompetanse, og skal støtte barna.

Friluftsliv og uteglede

Ved å være ute i all slags vær er vårt mål at barna skal oppleve glede, mestring og undring ute i naturen. Vi skaper erfaringer, ferdigheter, holdninger og kunnskaper som kun kan tilegnes ved å være ute. Sansene brukes aktivt hele tiden og man lærer av naturen og om naturen i samme handling. Vi ønsker å skape uteglede, der vi bruker naturen som et skattekammer og kun fantasien setter grenser.

Dinosaurer bader i vanndamVi undrer oss - hva er under broenSortering og kategorisering med skruerSortering og kategorisering med skruerLandart - En pinnemannVi fant en meitemarkEn hjelpende hånd opp akebakken

Brukerråd

Barnehagens brukerråd består av fire foreldrerepresentanter, fire ansatterepresentanter og enhetsleder. Dette er barnehagens foreldrerepresentanter:

Stine Lillestøl
Ingvill Marie Thuresson
Ragnhild Aaen

Mer om oss

Årsplan og dokumenter

Årsplan 2020

Kostholdsplan

Venneplan

Grønt flagg

Presthus gård og Vikåsen barnehager er miljøsertifisert som Grønt Flagg-barnehage. Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifisering, som jobber for miljø og bærekraftig utvikling. Det er et internasjonalt nettverk hvor over 16 millioner barn, fordelt på 62 land deltar. Vi på Presthus gård og Vikåsen barnehager har blant annet jobbet med temaene kildesortering, kosthold, insektshotell og uterommet.

I 2020 er temaet "Fysisk aktivitet og lek".

Sosiale medier

Vi på Presthus gård og Vikåsen barnehager har hver vår Facebook-side. Der legges det ut noen bilder av hva barnegruppa jobber med for tiden.

Her finner du Presthus gård barnehage sin Facebook-side.

Her finner du Vikåsen barnehage sin Facebook-side.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

27.05.2014, retting gjennomført 01.07.2014: Lovlighetskontroll

04.12.2014, retting gjennomført 09.07.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

11.12.2019: Presthus gård og Vikåsen barnehager - rapport fra tilsyn 29.11.19 jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg

02.07.2020: Tilsynet fra 29.11.19 er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Presthus Gård og Vikåsen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 08.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006