Presthus Gård og Vikåsen barnehager

Barn på akematter, som ligger å studerer himmelen.

Kontakt Presthus Gård og Vikåsen barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Velkommen til oss

Presthus gård barnehage

Presthus Gård barnehage holder til i en ombygd låve på strekningen mellom Charlottenlund og Ranheim. Her har vi fire avdelinger. Vi har 24 småbarn fordelt på to avdelinger i første etasje. I andre etasje har vi en storbarnsavdeling med 24 barn og en mellomavdeling med 18 barn i alderen 2-4 år.

Vikåsen barnehage

Vikåsen barnehage ligger samlokalisert med Vikåsen skole. Uteområdet deler vi med skolen og skogen er nærmeste nabo. Her har vi tre avdelinger. En småbarnsavdeling med 9 barn, en 2-3 års avdeling med 17 barn og en storbarnsavdeling med 24 barn.

Åpningstider

Presthus gård og Vikåsen barnehager er åpen 07.15-16.30.

 • Barnehagen er stengt tre uker i fellesferien. I 2024 er barnehagen vår stengt i uke 28, 29 og 30.
 • Barnehagen holder stengt røde dager, julaften, nyttårsaften og onsdag i påsken.
 • Påskeferien, sommerferien og juleferien er behovsprøvd. Avdelingene og/eller husene kan bli slått sammen.

Samefolkets flagg laget av fargede isblokker

Pedagogikk

Visjon - "Klar for livet"

Reggio Emilia

Barnehagen vår er inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Dette er en filosofi hvor vi ser på barnet som kompetent, og hvor demokrati, respekt og likeverd er nøkkelord. I tillegg handler Reggio Emilia om et mangfold av uttrykksmåter og læringsmetoder. Barn og voksne undrer seg sammen og barnas interesser tas på alvor. Vi er nysgjerrige, utforsker, oppsøker fakta og lærer sammen. Denne prosessen gir nye erfaringer og ny kunnskap. For å skape gode forutsetninger for gode felles opplevelser er det fysiske miljøet, voksenrollen og organisering viktig.

Vi deltar Reggio Emilia-nettverk sammen med mange andre barnehager i Trondheim. Vi er også med i et nettverk i forbindelse med Barn & Rom. 

Barn & rom

Barn & rom synliggjør det fysiske miljøet som en viktig pedagogisk ressurs. Det fysiske læringsmiljøet skal være rikt og mangfoldig, og gi rom og materialer til alle barn på en stimulerende og utfordrende måte. Rommet er barnehagens 3.pedagog og gjennom å tilrettelegge rommet på en god måte, gir vi gode forutsetninger for undring, samhandling og lek.

Satsingsområder

Livsmestring og helse

Trygge, varme og anerkjennende relasjoner gir det enkelte barnet gode muligheter for tillit, vekst og utvikling. Det er vi voksne som har ansvar for å bygge gode relasjoner med barna og mellom barna. Å bli rustet for å mestre både motgang og medgang, forutsetter at vi opplever gode relasjoner i samspill med andre barn og voksne. Det er også viktig at barna får erfaringer med å takle vonde følelser, som blant annet kan komme som resultat av motstand og avvisning fra venner. De voksne må ha god relasjonskompetanse, og skal støtte barna.

Balansering i gymsal

Friluftsliv og uteglede

Ved å være ute i all slags vær er vårt mål at barna skal oppleve glede, mestring og undring ute i naturen. Vi skaper erfaringer, ferdigheter, holdninger og kunnskaper som kun kan tilegnes ved å være ute. Sansene brukes aktivt hele tiden og man lærer av og om naturen i samme handling. Vi ønsker å skape uteglede, der vi bruker naturen som et skattekammer og kun fantasien setter grenser.

Fargede steiner riktig

Matematikk i barnehagen, biler på rekkeSkiturRomskip laget av magneterLandart - En pinnemann

Grønt flagg

Presthus gård og Vikåsen barnehager er miljøsertifisert som Grønt Flagg-barnehage. Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifisering, som jobber for miljø og bærekraftig utvikling. Vi på Presthus gård og Vikåsen barnehager har tidligere blant annet jobbet med temaene kildesortering, kosthold, insektshotell, uterommet og fysisk aktivitet.

Frem til juni 2023 er vi sertifisert med en rullerende miljøhandlingsplan. Barnegruppene arbeider gjennom året med sine temaer, og temaene er fordelt slik:

 • 1-2 åringen: Søppel og kildesortering
 • 3-åringen: Fysisk aktivitet og lek
 • 4-åringen: Kreativt gjenbruk
 • 5-åringen: Sosial bærekraft

Barn kutter opp frukt før måltid

Samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidsutvalg består av fire foreldrerepresentanter, fire ansatterepresentanter og enhetsleder. Dette er barnehagens foreldrerepresentanter:

 • Tonje Lyseng (Presthus gård)
 • Birte Molvik (Presthus gård)
 • Cecilie Skogstad Iversen (Vikåsen)
 • Stine Lilleborge (Vikåsen)

Kostpenger

Foreldrene betaler kostpenger på kr. 350 kr per måned.

Mer om oss

Årsplan og dokumenter

Årsplan 2023

Venneplan

Ny kostholdsplan er under utarbeiding, vil legges ut her så snart den er ferdig.

 

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Presthus Gård og Vikåsen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 022133

Adresse: Presthusvegen 31B, 7056 RANHEIM

Leder

Jessica Helen Kuitunen
Styrer

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Hege Broum

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Hüsnü Keles

Konsulent m/høyskole

Telefon:

E-post:

Trond Røkke

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 12.03.2024

022133

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward