Presthus Gård barnehage

Presthus Gård barnehage

Kontakt Presthus Gård barnehage

Se kart

Organisering

Presthus gård barnehage

Presthus gård barnehage åpnet i august 2005. Vi holder til i en ombygd låve på Presthus gård øst for sentrum. Uteområdet vårt er stort, med eget stabbur, frukt- og bærbusker og kjøkkenhage. Vi har skogen som nærmeste nabo og benytter denne så ofte vi kan. Vi har også gangavstand ned til fjæra og biblioteket på Ranheim. I tillegg har vi kort vei til bussforbindelse inn til byen.

Velkommen til oss!

Våre avdelinger

På Presthus gård har vi fire avdelinger. Småbarnsavdelingene våre er Grisebingen og Kalvebingen, med 13 barn på hver avdeling. Silo'n og Stall'n er storbarnsavdelingene våre og hver avdeling har 23 barn.

Telefonnummer til avdelingene

Stall`n: 97 66 28 71
Silo`n: 97 64 34 18
Grisebingen: 97 03 46 97
Kalvebingen: 91 67 28 76

Mer om Presthus gård

Presthus gård en en veldig gammel gård, med bosetting allerede fra ca. 1520. Gården var da eiet av Bakke kloster. Gården har hatt mange eiere, og ved et eierskifte i 1866 hadde gården ca. 450 dekar dyrket mark og ca. 150 dekar utmark. På gårdsvaldet finnes det mange fortidsminner, blant annet flere gravhauger, gamle veifar, to bautasteiner og en gammel mur. Våningshuset på Presthus gård er en velbevart trønderlån.

Dagens eier av gården er Felleskjøpet. Felleskjøpet kjøpte gården i 1917, og opprettet 1. april 1918 Norges første faste stamsædgård og forsøksgård. Det ble satt i gang stamsædavl på rene korn-, frø- og potetsorter. Sorter som skulle være godt egnet til dyrking i trøndelagsdistriktet.

Selve gården ble drevet som en tilsvarende gård fra området, med husdyr og melkeproduksjon. På denne måten skaffet man seg blant annet gjødsel på samme måte som omkringliggende gårder. Arbeidet med å dyrke frem rene sorter var veldig tidkrevende. Under våronn og slåttonn var det veldig mange sesongarbeidere ute på jordene for å holde sortene adskilt fra hverandre.  På mønet av låven er det en matklokke. Da det var tid for mat, ringte klokka og arbeiderne ute på jordene kunne komme inn for å spise. På Presthus var det folkekjøkken, arbeiderne hadde kost på gården.

Dyrkningsarealet på gården er i dag betydelig mindre, ettersom bebyggelse og infrastruktur har blitt kraftig bygget ut. Presthus gård som stamsædgård var i drift frem til 1968. Men allerede i 1961 så Felleskjøpet seg nødt til å tenke alternativt, og kjøpte Søgstad gård hvor de videreførte sitt arbeid.

I 2005 ble Presthus gård barnehage åpnet på gården. En del av låven ble revet og bygget opp igjen som barnehage. Man bevarte allikevel det karakteristiske utseende for en typisk trøndersk gård, hvor gårdstunet ofte var bygget i en firkant.

(Kilde: Ranheim Bydels Museums Historielag: Årbok 2008)

KjøkkenhageStoler plassert i togBarnet er sammen med den trygge voksne, holder henderBarn leker i granbarhytte

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Presthus Gård barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 04.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004