Presthus Gård barnehage

Presthus Gård barnehage

Kontakt Presthus Gård barnehage

Finn ansatt og se kart

For mer om oss, se Presthus Gård og Vikåsen barnehager

Presthus gård barnehage

Presthus gård barnehage åpnet i august 2005. Vi holder til i en ombygd låve på Presthus gård øst for sentrum. Uteområdet vårt er stort, med eget stabbur, frukt- og bærbusker og kjøkkenhage. Vi har skogen som nærmeste nabo og benytter denne så ofte vi kan. Vi har også gangavstand ned til fjæra og biblioteket på Ranheim. I tillegg har vi kort vei til bussforbindelse inn til byen.

Velkommen til oss!

Kjøkkenhage

Våre avdelinger

På Presthus gård har vi fire avdelinger. Småbarnsavdelingene våre heter Grisebingen og Kalvebingen, og har 12 barn på hver avdeling. Stall'n er storbarnsavdelingen vår har 24 barn. Silo'n er mellomavdelingen vår, med 18 barn i alderen 2-4 år. 

Telefonnummer til avdelingene

  • Stall`n: 97 66 28 71
  • Silo`n: 97 64 34 18
  • Grisebingen: 97 03 46 97
  • Kalvebingen: 91 67 28 76
Mer om Presthus gård

Presthus gård en en veldig gammel gård, med bosetting allerede fra ca. 1520. Gården var da eiet av Bakke kloster. Gården har hatt mange eiere, og ved et eierskifte i 1866 hadde gården ca. 450 dekar dyrket mark og ca. 150 dekar utmark. På gårdsvaldet finnes det mange fortidsminner, blant annet flere gravhauger, gamle veifar, to bautasteiner og en gammel mur. Våningshuset på Presthus gård er en velbevart trønderlån.

Dagens eier av gården er Felleskjøpet. Felleskjøpet kjøpte gården i 1917, og opprettet 1. april 1918 Norges første faste stamsædgård og forsøksgård. Det ble satt i gang stamsædavl på rene korn-, frø- og potetsorter. Sorter som skulle være godt egnet til dyrking i trøndelagsdistriktet.

Selve gården ble drevet som en tilsvarende gård fra området, med husdyr og melkeproduksjon. På denne måten skaffet man seg blant annet gjødsel på samme måte som omkringliggende gårder. Arbeidet med å dyrke frem rene sorter var veldig tidkrevende. Under våronn og slåttonn var det veldig mange sesongarbeidere ute på jordene for å holde sortene adskilt fra hverandre. På mønet av låven er det en matklokke. Da det var tid for mat, ringte klokka og arbeiderne ute på jordene kunne komme inn for å spise. På Presthus var det folkekjøkken, arbeiderne hadde kost på gården.

Dyrkningsarealet på gården er i dag betydelig mindre, ettersom bebyggelse og infrastruktur har blitt kraftig bygget ut. Presthus gård som stamsædgård var i drift frem til 1968. Men allerede i 1961 så Felleskjøpet seg nødt til å tenke alternativt, og kjøpte Søgstad gård hvor de videreførte sitt arbeid.

I 2005 ble Presthus gård barnehage åpnet på gården. En del av låven ble revet og bygget opp igjen som barnehage. Man bevarte allikevel det karakteristiske utseende for en typisk trøndersk gård, hvor gårdstunet ofte var bygget i en firkant.

(Kilde: Ranheim Bydels Museums Historielag: Årbok 2008)

 

Magneter på lysbord

God hjelp til vanning i kjøkkenhagen

Vannlek i søledammen

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • 12. august 2024
  • 13. august 2024
  • 31. januar 2025
  • 23. juni 2025
  • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Presthus Gård barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 022110

Adresse: Presthusvegen 31B, 7056 RANHEIM

Leder

Jessica Helen Kuitunen
Styrer

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Hege Broum

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 12.03.2024

022110

Fant du det du lette etter?