Sverresborg barnehage

Sverresborg barnehage

Kontakt Sverresborg barnehage

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Sverresborg barnehage ble en enhet i 2004 og eies og drives av Trondheim kommune. Sverresborg barnehage består av seks grupper, med plass til 87 barn. Vi har to småbarnsavdelinger, tre grupper for barn fra 2 - 4 år, og en Friluftsavdeling hvor de eldste barna får plass.

Hos oss kan barna starte på småbarnsavdeling og gå der til det året de fyller tre år. Videre får de gå på avdelinger med barn i alderen 2 - 4 år. Det siste året i barnehagen får alle 5 - åringer plass på Friluftsgruppa. Dersom det er ledige plasser er det mulig å søke seg til Friluftsgruppa fra barna er 3 år.

Dette er utgangspunktet vårt. De siste årene har vi måttet tilpasse gruppene etter søkermassen. Det har i hovedsak vært økende behov for småbarnsplasser. Dette fører til noe endringer som vi må ta standpunkt til utover våren fra år til år.

Vårt hovedmål: Sverresborg barnehage fremmer barnas beste, i samspill med natur og miljø. Friluftsliv er et område vi har valgt å satse på og høsten 2018 startet vi Friluftsgruppe. Vi har  og bålplass og mye av aktiviteten for disse barna foregår i uterommet.

Ny visjon. Vi har utarbeidet ny visjon høsten 2019 og den er som følger: Vi forvalter energifellesskapet.

Bli med oss i energifellesskapet, ladet med latter, vennskap, lek og hverdagsskatter. En barnehage er en samling små og store mennesker som er pakket med energi for livet. I vår visjon strekker vi oss mot en kultur gjennomsyret av omsorg for hverandre, miljøet og livet selv.

Dette skal vi få til ved at vi har tilstedeværende ansatte som gir trygghet, skaper grobunn for vennskap, er tolerante, byr på et fargerikt fellesskap fylt med hjertevarme, og som stadig overrasker.

Det er viktig for Sverresborg barnehager at vi er en barnehage som drar i samme retning, og at alle er kjent med målet for virksomheten. Derfor har barnehagens visjon, verdier og hovedmål stor betydning for oss både i det daglige arbeidet vårt og i utviklings - og planleggingsarbeidet vårt. Visjon, verdier og hovedmål skal ligge til grunn for arbeidet som gjøres i barnehagen og sikre at vi ivaretar forutsetninger i rammeplanen.

Åpningstider

Mandag til fredag kl. 07.15-16.30.

Barnehagen er stengt onsdag før påske, jul- og nyttårsaften.

I sommerferien holder barnehagen stengt i uke 28, 29 og 30.

Kostpenger

Kostpenger er kr 350 per måned, og inkluderer, frukt/grønt ca. kl. 09.00, lunsj, og frukt/grønt til ettermiddagsmåltidet. Drikke til alle måltider. Varmt måltid 1-2 gang per uke. Alle barn har med matpakke til fruktmåltid på ettermiddagen. Vi er en 5-omdagen barnehage og har dermed ekstra satsing for at barna skal bli glad i frukt og grønnsaker. Med et godt mellommåltid med frukt/grønt kl 09.00 passer det fint at frokosten inntas hjemme. Servering av godteri/søtsaker overlater vi til dere foreldre.

Søknad om plass

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Har du barnehageplass i en annen barnehage kan du søke på overflyttingsopptaket, her er fristen 1. februar. Ellers i året søker dere på suppleringsopptak, her tar vi opp barn om vi har ledig plass i barnehagen.

Planer og dokumenter

* _Årsplan 2023_26.pdf

Samarbeidsutvalg og FAU

Møtereferat Samarbeidsutvalg 04.04.22 (2).pdf

Møtereferat FAU 17.10.22      

05.12.22 SAMARBEIDSUTVALG.pdf

14.2.23 Møtereferat Samarbeidsutvalg.pdf

08.05.23 Møtereferat Samarbeidsutvalg.pdf

Møtereferat SU 15.2.24.pdf

Medlemmer i samarbeidsutvalg 
 •  (Hus A) Marie Charlotte Ackerman Hermstad 
 •  (Hus C) Hilde Hovdal Djuv
Medlemmer i FAU
 • Alexander Nynes
 • Nina Lein Staveli
 • Hans Nielsen
 • Marit Danielsen
 • Bente Leirvåg Gjelsvik
 • Carina Tekrø Hermstad
 • Magnhild Berre Haukelisæter
 • Stian Kristengård
 • Maria Forsell
 • Andreas Benjaminsen
 • Marie Ackerman Elnan

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

12.02.2024: Tilsyn etter lov om barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sverresborg barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon Theisendammen (friluftsavdeling): 46 83 27 54

Telefon Blyberget (småbarn): 95 07 22 86

Telefon Dyrborgen: (småbarn): 95 07 08 31

Telefon Lavollen (2-4 år): 95 07 03 45

Telefon Kobberdammen (2-4 år): 95 06 34 65

Telefon Baklidammen (3-4 år): 95 07 22 14

TK-kode: 042129

Adresse: Riiser-Larsens vei 18, 7020 TRONDHEIM

Leder

Thorstein Jenssen Venæs
Styrer

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Lisandra Veloz Alvarez

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Viktoria Arnesen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Leon Bafondoko

Miljøveileder IV

Telefon:

E-post:

Ruth Karin Bauck

Pedagogisk leder II

E-post:

Britt Jorun Bergli

Barne/ung.arb.

E-post:

Grethe Govasli Bostad

Assistent (barnehage)

E-post:

Lene Elisabeth Lund Brandslet

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Andrea Othelie Brovold

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Silje Bygdås

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Elin Vatn Dahl

Konsulent

E-post:

Kristoffer Eriksen

Barne/ung.arb.

E-post:

Randi Oline Fløttum

Pedagogisk leder I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Norunn E Gravanes

Fagleder barnehage

E-post:

Franziska Regina Elisabeth Heiland

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Mads Herland

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Sara Reppe Hervik

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Katrin Kalvet

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Lisabeth Ditlefsen Løvseth

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Agueda Rocio Martinez Lopez

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Eila Karlskås Myhren

Barnehagelærer II

Telefon:

E-post:

Tonje Brurok Nygård

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Vilma Haydee Romero

Barnehagelærer

E-post:

Janne Aune Rørvik

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Marit Sandvik

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Alexander Solstad

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Mariann Storli

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Ingun Strøm

Assistent (barnehage)

E-post:

Ian Trondsgård

Barnehagelærer I

Telefon:

E-post:

Ann Karin Væraas Uddu

Assistent (barnehage)

E-post:

Oda Bothner Wiberg

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Malgorzata Katarzyna Wrotny-Stachon

Miljøveileder

E-post:

Ali Zahid

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 11.03.2024

042129

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward