Hjem Sverresborg barnehage
Sverresborg barnehage

Sverresborg barnehage

Kontakt Sverresborg barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Sverresborg barnehage ble en enhet i 2004 og eies og drives av Trondheim kommune. Sverresborg barnehage består av fem grupper, med plass til 84 barn. Vi har to småbarnsavdelinger, to avdelinger for barn fra 3-4 år, og en Friluftsavdeling hvor de eldste barna får plass.

Hos oss kan barna starte på småbarnsavdeling og gå der til det året de fyller tre år. Videre får de gå på avdelinger med barn i alderen 3-4 år. Det siste året i barnehagen får alle 5-åringer plass på Friluftsgruppa. Dersom det er ledige plasser er det mulig å søke seg til Friluftsgruppa fra barna er 3 år.

Vårt hovedmål: Sverresborg barnehage fremmer barnas beste, i samspill med natur og miljø. Friluftsliv er et område vi har valgt å satse på og høsten 2018 startet vi Friluftsgruppe. Vi har lavvo og bålplass og mye av aktiviteten for disse barna foregår i uterommet.

Ny visjon. Vi har utarbeidet ny visjon høsten 2019 og den er som følger: Vi forvalter energifellesskapet.

Bli med oss i energifellesskapet, ladet med latter, vennskap, lek og hverdagsskatter. En barnehage er en samling små og store mennesker som er pakket med energi for livet. I vår visjon strekker vi oss mot en kultur gjennomsyret av omsorg for hverandre, miljøet og livet selv.

Dette skal vi få til ved at vi har tilstedeværende ansatte som gir trygghet, skaper grobunn for vennskap, er tolerante, byr på et fargerikt fellesskap fylt med hjertevarme, og som stadig overrasker.

Det er viktig for Sverresborg barnehager at vi er en barnehage som drar i samme retning, og at alle er kjent med målet for virksomheten. Derfor har barnehagens visjon, verdier og hovedmål stor betydning for oss både i det daglige arbeidet vårt og i utviklings- og planleggingsarbeidet vårt. Visjon, verdier og hovedmål skal ligge til grunn for arbeidet som gjøres i barnehagen og sikre at vi ivaretar forutsetninger i rammeplanen.

Åpningstider

Mandag til fredag kl. 07.15-16.30.

Barnehagen er stengt onsdag før påske, jul- og nyttårsaften.

I sommerferien 2021 holder barnehagen stengt i uke uke 28, 29 og 30.

Kostpenger

Kostpenger er kr 300,- per måned, og inkluderer frokost, lunsj og frukt. Drikke til alle måltider. Varmt måltid ca 1 gang pr uke. Alle barn har med matpakke til fruktmåltid og på turdag har de med egen matpakke. Havregrøt er fast meny til frokost. Matservering er per dags dato tilpasset covid-19 og gult nivå.

Søknad om plass

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Har du barnehageplass i en annen barnehage kan du søke på overflyttingsopptaket, her er fristen 1. februar. Ellers i året søker dere på suppleringsopptak, her tar vi opp barn om vi har ledig plass i barnehagen.

Planer og dokumenter

Brukerråd og FAU

Møtereferat FAU og brukerrådsmøte 04.11.19.pdf

Brukerråd 20.10.20 Referat 1.pdf

Medlemmer i brukerråd
 • Marte Hasselø (Baklidammen/Theisendammen)
 • Stian Hansen (Kobberdammen/Dyrborgen)
 • Øyvind Five (Blyberget)
Medlemmer i FAU
 • Øyvind Five
 • David Cabral Iversen
 • Marte Hasselø
 • Lillian Aa Løfshus
 • Torun Rise
 • Karina Stolsmo
 • Stian Hansen
 • Marit Danielsen
 • Hans Nielsen
 • Lars Kristian Dahl

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Skole- og barnehagekalenderen 2022/2023

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

16.10.2013:

Barnehagebasert vurdering

12.05.2017:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sverresborg barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 19.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006